Tổng cục Hải quan vừa có công văn bản gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, Cục hải quan các tỉnh, thành phố về việc xử lý hạn ngạch xuất khẩu gạo được hồi lại của tháng Tư.

Cụ thể, trên cơ sở ý kiến thống nhất của Bộ công thương tại công văn số 2943/BCT/XNK ngày 24/4 về phương án xử lý số hạn ngạch gạo được hồi lại, Tổng cục Hải quan cho biết thống kê trên hệ thống của cơ quan hải quan thì 38.642,56 tấn gạo nếp đã đăng ký tờ khai hải quan sẽ cộng trở lại số lượng hạn ngạch gạo được phép xuất khẩu trong tháng Tư.

[Đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc về hạn ngạch xuất khẩu gạo]

Theo đó, Tổng cục hải quan thiết lập trên hệ thống VNACCS/VCIS để các doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu các lô hàng gạo trong số hạn ngạch gạo được hồi lại của tháng Tư, từ 0 giờ 00 phút ngày 26/4 theo các nguyên tắc quản lý hạn ngạch Bộ Công thương./.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)