Ho tro ngan sach dia phuong thuc hien cac chinh sach an sinh xa hoi hinh anh 1Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố trao phiếu mua hàng miễn phí cho công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn được vui xuân, đón Tết tại công viên Văn Lang, Quận 5 (Thành phố Hồ Chí Minh), ngày 23/1/2022. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ngày 24/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ban hành Quyết định 127/QĐ-TTg về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành giai đoạn 2022-2025.

Phạm vi hỗ trợ kinh phí các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành giai đoạn 2022-2025 gồm: kinh phí phát sinh tăng thêm theo tiêu chí chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 và kinh phí thực hiện một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa; kinh phí phát sinh tăng thêm thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành và có hiệu lực thi hành sau thời điểm Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH (sau ngày 1/9/2021); trường hợp các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành có quy định cụ thể cơ chế hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương thì thực hiện theo quy định đó.

Về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành giai đoạn 2022-2025, ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương được thực hiện trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách Trung ương và khả năng cân đối ngân sách từng địa phương; đồng thời yêu cầu các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện dự toán ngân sách phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

[Dành trên 71.400 tỷ đồng thực hiện các gói an sinh xã hội năm 2021]

Ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa: 100% nhu cầu kinh phí tăng thêm cho các địa phương nhận bổ sung cân đối ngân sách từ ngân sách Trung ương; 80% nhu cầu kinh phí tăng thêm cho các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương từ 20% trở xuống; 50% nhu cầu kinh phí tăng thêm cho các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương từ trên 20% đến 60%... Các địa phương còn lại do ngân sách địa phương đảm bảo.

Trường hợp cần thiết, Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Cơ sở xác định địa phương nhận bổ sung cân đối ngân sách từ ngân sách Trung ương, địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách Trung ương: Năm 2022, xác định theo dự toán năm 2022 đã được Quốc hội quyết định; giai đoạn 2023-2025, xác định theo dự toán năm 2023 được Quốc hội quyết định.

Trường hợp trong điều hành, theo quy định của cơ quan có thẩm quyền, các địa phương phải huy động 50% dự toán dự phòng ngân sách địa phương được Thủ tướng Chính phủ giao và 70% Quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh để bù đắp giảm thu cân đối ngân sách địa phương (không kể giảm thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiết thiết, thu cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý - nếu có) hoặc huy động để thực hiện các nhiệm vụ chi đột xuất theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (như phòng, chống dịch bệnh).

Giao Bộ Tài chính xác định cụ thể để giảm trừ phần địa phương đã sử dụng các nguồn dự phòng và dự trữ tài chính để bù giảm thu cân đối ngân sách địa phương và các nhiệm vụ chi đột xuất theo quy định khi xác định mức địa phương có thể huy động tiếp từ nguồn dự phòng và dự trữ tài chính của địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành giai đoạn 2022-2025 (nếu có)./.

Ho tro ngan sach dia phuong thuc hien cac chinh sach an sinh xa hoi hinh anh 2Bà Phan Thị Diễm, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngày 22/1/2022. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)