Hoan thien De an huy dong von xa hoi dau tu ha tang cang hang khong hinh anh 1Sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Huy Hùng/Vietnam+)

Theo Văn bản số 1061/VPCP-CP ngày 18/2/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương rà soát, hoàn thiện các nội dung của Đề án định hướng huy động nguồn vốn xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không.

Cụ thể, về tiêu chí phân loại cảng hàng không, Phó Thủ tướng lưu ý việc tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan; đánh giá bất cập của các quy định pháp luật liên quan đến đầu tư, quản lý, khai thác cảng hàng không, cơ chế huy động vốn; khả năng huy động vốn xã hội; tác động đối với an ninh, quốc phòng; khó khăn trong tổ chức thực hiện.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu làm rõ mối quan hệ của Đề án nêu trên với "Đề án phân cấp, phân quyền và giải pháp huy động nguồn lực thực hiện Quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không toàn quốc" để xác định phạm vi, mục tiêu, giải pháp cho phù hợp; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 2/2022.

[Đầu tư làm nhà ga hành khách T2 sân bay Đồng Hới trong năm 2022]

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án định hướng huy động nguồn vốn xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không. Trong đó, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất phân loại hệ thống cảng hàng không thành 5 nhóm, làm cơ sở định hướng huy động nguồn vốn xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không.

Bộ Giao thông vận tải đề xuất huy động nguồn vốn xã hội đầu tư toàn bộ cảng hàng không theo hình thức đối tác công tư PPP.

Bộ đề xuất giao Ủy ban Nhân dân các địa phương có quy hoạch cảng hàng không là cơ quan có thẩm quyền đầu tư theo hình thức PPP, chủ động huy động, cân đối nguồn lực và tổ chức thực hiện đầu tư./.

(TTXVN/Vietnam+)