Hiện trường một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. (Ảnh: TTXVN)

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong sáu tháng vừa qua (tính từ ngày 16/12/2016 đến 15/6/2017), cả nước xảy ra 9.593 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.134 người, bị thương 7.935 người.

“So với sáu tháng đầu năm 2016, tai nạn giao thông giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, số vụ tai nạn giao thông giảm 636 vụ (giảm 6,2%), số người chết giảm 229 người (giảm 5,2%), số người bị thương giảm 1.004 người (giảm 11,2%),” ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay.

[Hơn 2.100 người chết vì tai nạn giao thông trong ba tháng đầu năm 2017]

Tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 4.797 vụ, làm chết 4.134 người, bị thương 2.386 người. So với cùng kỳ năm 2016 giảm 244 vụ (giảm 4,8%), giảm 229 người chết (giảm 5,2%), giảm 520 người bị thương (giảm 17,9%).

Chỉ tính riêng trong tháng Sáu này (từ ngày 16/5 đến 15/6), toàn quốc xảy ra 1.569 vụ, làm chết 643 người và làm bị thương 1.348 người. So với tháng cùng kỳ năm 2016 giảm 186 vụ (giảm 10,6%), giảm 131 người chết (giảm 16,9%), giảm 209 người bị thương (giảm 13,4%).

Trong đó, tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 742 vụ, làm chết 643 người, bị thương 403 người. So với cùng kỳ năm 2016 giảm 134 vụ (giảm 15,3%), giảm 131 người chết (giảm 16,9%), giảm 100 người bị thương (giảm 19,8%). Va chạm giao thông xảy ra 827 vụ, làm bị thương nhẹ 945 người. So với cùng kỳ năm 2016 giảm 52 vụ (giảm 5,9%), giảm 109 người bị thương (giảm 10,3%)./.