Trong những năm gần đây, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Cuba đã có những bước tiến mới, nhất là kể từ khi Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Cuba có hiệu lực (tháng 4/2020)./.

(TTXVN/Vietnam+)