Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Dự án "điều tra nguồn nước tại 37 làng, được gọi là làng ung thư, thuộc 22 tỉnh, thành phố trong cả nước (thực hiện từ 2001-2015)./.