(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Nhiều bang ở Mỹ vẫn tiếp tục lựa chọn việc thi hành án tử hình bằng cách việc tiêm thuốc độc. Trong giai đoạn từ năm 1977 đến 9/8/2018, đã có 1.304 trường hợp thi hành án tử hình bằng cách tiêm thuốc độc./.