(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

[Sản phẩm chứng quyền có bảo đảm sẽ lên sàn HoSE vào cuối quý 1]

​Hơn bốn tháng đi vào hoạt động (từ 10/8/2017), thị trường chứng khoán phái sinh có bước tăng trưởng và ổn định. Khối lượng giao dịch bình quân đạt 10.954 hợp đồng/phiên và giá trị giao dịch theo quy mô danh nghĩa đạt 953,44 tỷ đồng/phiên.

Khối lượng mở (OI) toàn thị trường cũng tăng theo các tháng. Tính đến phiên giao dịch ngày 29/12/2017, tổng khối lượng OI toàn thị trường đạt 8.077 hợp đồng, tăng gấp 3,7 lần so với thời điểm cuối tháng 8, trong đó OI của các mã hợp đồng VN30F1801, VN30F1802, VN30F1803 và VN30F1806 lần lượt là 5.890 hợp đồng, 797 hợp đồng, 1.018 hợp đồng và 372 hợp đồng./.