Thị trường xuất khẩu của Việt Nam được đa dạng hóa, có 33 thị trường xuất khẩu có kim ngạch trên 1 tỷ USD (tăng 2 thị trường so với năm 2020), 5 thị trường trên 10 tỷ USD và 11 thị trường trên 5 tỷ USD (tăng 3 thị trường so với năm 2020)./.

(TTXVN/Vietnam+)