(Ảnh minh họa: Trung Kiên/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã phê bình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện Đăk Hà, Ngọc Hồi, Tumơrông và Đăk Glei vì chưa bố trí ngân sách và huy động các nguồn vốn khác để thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa cầu treo trên địa bàn theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại văn bản số 2512/UBND-HTKT ngày 4/9.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương có kế hoạch khắc phục, sửa chữa các cầu treo dân sinh không đảm bảo an toàn.

Đối với cầu treo dừng khai thác, các huyện thị phải đảm bảo việc đi lại cho các hộ dân trên địa bàn được thuận lợi, tránh xảy ra việc khiếu nại của người dân và chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu xảy ra mất an toàn, gây sự cố khi đang lưu thông trên cầu thuộc địa bàn do địa phương quản lý.

[Phê bình hai Chủ tịch UBND huyện vì để khai thác cát kéo dài]

Ngoài ra, với 15 cầu treo dân sinh thuộc danh mục đầu tư theo “Đề án xây dựng cầu nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên giai đoạn 2014-2020” hiện chưa được triển khai thực hiện vì Trung ương chưa bố trí kinh phí, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đề nghị các địa phương (huyện Kon Plông, Tumơrông, Đăk Glei) có công trình thuộc đề án chủ động triển khai khắc phục sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng theo quy định nhằm đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum giao Sở Giao thông Vận tải tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, theo dõi, kiểm tra, giám sát chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan thực hiện tốt chế độ bảo dưỡng, bảo trì các cầu treo theo quy định…

Tỉnh Kon Tum hiện có gần 300 cầu treo, trong đó 99 cầu chưa đảm bảo an toàn, 19 cầu không đảm bảo cho người và phương tiện khi lưu thông buộc phải dừng khai thác./.