Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Cơ quan thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 34 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết và qua đó giảm lỗ hơn 1.000 tỷ đồng.

[Hơn 7.000 doanh nghiệp sẽ bị thanh tra thuế trong năm 2018]

Chưa thống kê cụ thể từng doanh nghiệp nhưng báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, sau thanh kiểm tra 34 doanh nghiệp trong 2 tháng đầu năm, cơ quan chức năng đã truy thu, truy hoàn và phạt gần 144 tỷ đồng, bằng 107% so với cùng kỳ năm 2017.

Cơ quan thuế cũng đã giảm lỗ 1.018,06 tỷ đồng bằng 876% so với cùng kỳ năm 2017 và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế gần 604 tỷ đồng (bằng 131% so với cùng kỳ năm 2017).

Tổng quan về kết quả thanh tra trong những tháng đầu năm, báo cáo ngành thuế cho thấy, tính đến ngày 23/3, toàn ngành đã thực hiện 7.005 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 7,85% kế hoạch năm nay (hơn 89.000 doanh nghiệp). Kết quả này bằng 113,24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Qua quá trình trên, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là gần 1.660 tỷ đồng, giảm lỗ là trên 3.041 tỷ đồng./.

Theo quy định, giao dịch liên kết là giao dịch phát sinh giữa các bên có quan hệ liên kết trong quá trình sản xuất, kinh doanh, bao gồm: mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng máy móc, thiết bị, hàng hóa, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác,...