Một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Ngày 3/1, các chuyên gia nhân quyền Liên hợp quốc đã đề nghị Saudi Arabia ngừng đàn áp những người đấu tranh cho nhân quyền và phóng thích hàng chục người bị bắt giữ từ hồi tháng 9/2017 vì thực hiện quyền dân sự và chính trị của họ.

Các chuyên gia trên nhấn mạnh những chức sắc tôn giáo, nhà văn, nhà báo, giảng viên và nhà hoạt động dân sự là mục tiêu trong hoạt động trấn áp của giới chức Saudi Arabia.

Ngoài ra, các thành viên của Hiệp hội quyền dân sự và chính trị Saudi Arabia cũng đã bị bắt giữ vô cớ.

Theo những người này, Saudi Arabia đã lợi dụng các đạo luật chống khủng bố để tiến hành trấn áp về nhân quyền. Saudi Arabia là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc kể từ năm 2016./.