Nhung thong tin can biet khi cham soc tre em mac COVID-19 tai nha hinh anh 1
Nhung thong tin can biet khi cham soc tre em mac COVID-19 tai nha hinh anh 2
Nhung thong tin can biet khi cham soc tre em mac COVID-19 tai nha hinh anh 3
Nhung thong tin can biet khi cham soc tre em mac COVID-19 tai nha hinh anh 4
Nhung thong tin can biet khi cham soc tre em mac COVID-19 tai nha hinh anh 5
Nhung thong tin can biet khi cham soc tre em mac COVID-19 tai nha hinh anh 6
Nhung thong tin can biet khi cham soc tre em mac COVID-19 tai nha hinh anh 7(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)
(TTXVN/Vietnam+)