[Photo] 'Bệnh viện xanh' đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện quận 7 là bệnh viện xanh đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh được chuyển đổi công năng quay trở lại hoạt động tiếp nhận khám chữa bệnh bình thường.
(TTXVN/Vietnam+)