PVFCCo len ke hoach loi nhuan sau thue nam 2020 la 433 ty dong hinh anh 1Sản phẩm NPK Phú Mỹ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo, mã chứng khoán DPM) vừa công bố thông tin về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Cụ thể, với chỉ tiêu sản lượng, PVFCCo đề ra tổng sản lượng sản xuất là 1.035.750 tấn phân bón và hóa chất các loại, trong đó Đạm Phú Mỹ 785.000 tấn, NPK Phú Mỹ 180.000 tấn. Ngoài ra, tổng sản lượng kinh doanh là 1.263.800 tấn phân bón, hóa chất các loại, trong đó sản lượng kinh doanh hai sản phẩm chính Đạm Phú Mỹ, NPK Phú Mỹ là 960.000 tấn.

[Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước làm việc với PVFCCo]

Về chỉ tiêu tài chính (hợp nhất), DPM dự kiến tổng doanh thu năm 2020 là 9.237 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 513 tỷ đồng, sau thuế 433 tỷ đồng, chia cổ tức 10%.

So với năm 2019 và đặt trong bối cảnh khó khăn chung của ngành nông nghiệp và phân bón hiện nay, đây là kế hoạch khá ấn tượng của DPM vì tăng trưởng ở mọi chỉ tiêu chính, trong đó chỉ tiêu lợi nhuận tăng gấp 2,5 lần so với kế hoạch năm 2019.

Để đạt được kế hoạch này, PVFCCo đã đề ra và khẩn trương thực hiện các giải pháp đồng bộ trong cả sản xuất, kinh doanh nhằm đảm bảo sản lượng ổn định, chất lượng cao, khai thác tốt các lợi thế cạnh tranh vốn có, phát triển các thị trường tiềm năng, đồng thời tiếp tục tiết giảm chi phí mọi mặt./.

(Vietnam+)