So du Quy vaccine phong COVID-19 chi con hon 1.660 ty dong hinh anh 1Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Theo Ban quản lý Quỹ vaccine phòng COVID-19, tính đến 17 giờ ngày 2/11, số dư Quỹ vaccine phòng COVID-19 là 8.794,6 tỷ đồng đã bao gồm ngoại tệ quy đổi, trong đó, có 55 tỷ đồng tiền lãi gửi ngân hàng.

Ban quản lý Quỹ cho biết đã có 562.556 tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp vào Quỹ.

Tính đến thời điểm này, Ban quản lý Quỹ vaccine phòng COVID-19 đã chi từ Quỹ 7.134,1 tỷ đồng, trong số đó, chi mua vaccine là 7.125,3 tỷ đồng; chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vaccine 8,8 tỷ đồng nên dư cuối ngày là 1.660,5 tỷ đồng.

Ban Quản lý Quỹ thực hiện xuất Quỹ để chi theo nội dung chi đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và trên cơ sở đề nghị chi của Bộ Y tế theo quy định tại Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 26/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Quỹ và Thông tư số 41/2021/TT-BTC ngày 2/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ.

[Tiêm vaccine cho người chưa tiêm chủng khi đến Thành phố Hồ Chí Minh]

Ban Quản lý Quỹ cũng xây dựng phương án gửi tiền có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại theo phương thức đấu thầu cạnh tranh lãi suất, đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Lãi tiền gửi của Quỹ tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại được tính vào nguồn thu của Quỹ, được sử dụng để hỗ trợ, tài trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19./.

 
Thùy Dương (TTXVN/Vietnam+)