Chiều 3/3, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo thường kỳ tháng 2/2022.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình triển khai gói kích thích kinh tế trong sự kỳ vọng của người dân và doanh nghiệp, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết cơ quan này đã có báo cáo tình hình công tác của bộ, ngành, địa phương có liên quan.

Kết quả báo cáo cho thấy so với yêu cầu, cơ bản các bộ, ngành, địa phương đã đáp ứng được yêu cầu về tiến độ thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP, tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn trong việc tổng hợp công tác triển khai.

Đối với các bộ, ngành và địa phương, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết Bộ Tài chính đã rất chủ động dự thảo và trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫng về các chính sách liên quan đến điều chỉnh thuế, phí và lệ phí để có thể triển khai được ngay trong những tháng đầu năm 2022.

Về các giải pháp liên quan đến nguồn tín dụng, Ngân hàng Nhà nước cũng đã chủ động trong việc phối hợp với các bộ, trong đó có Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để soạn thảo các văn bản, nhất là các nghị định hướng dẫn đối với các nguyên tắc, tiêu chí cũng như các đối tượng để được hỗ trợ từ nguồn tín dụng ưu đãi trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Mặc dù vậy, tình hình triển khai vẫn gặp một số khó khăn chủ yếu tập trung ở phần về đầu tư công do liên quan đến nhiều dự án cũng như trình tự, thủ tục về việc phê duyệt các dự án. Vì thế, tiến độ cũng như công tác tổng hợp các dự án đầu tư công thuộc Chương trình phục hồi và nguồn tín dụng ưu đãi-xã hội hiện nay có chậm hơn.

Nguyên nhân chính, theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương là bởi đối với gói liên quan đến đầu tư công, các bộ, ngành, địa phương có tiến độ thực hiện khác nhau.

“Trong báo cáo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sáng nay cũng đã kiến nghị Chính phủ về việc chỉ đạo trong thời gian tới theo hướng có thể cho các bộ, ngành, địa phương nào xong trước thì tổng hợp, trình Thủ tướng, bộ, ngành nào hoàn thiện sau thì trình sau,” ông Phương cho hay.

Đánh giá trong năm 2022, ông Phương cho rằng giai đoạn đầu ngay sau khi ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/1/2022, công tác chuẩn bị hồ sơ cơ bản hoàn thành trong tháng Hai và tháng Ba. Trên cơ sở đó, một số chính sách đang trình các cấp có thẩm quyền cấp cao.

Đưa ra ví dụ như đối với đầu tư công, ông Phương cho rằng còn phải trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi giao kế hoạch cụ thể cũng như phương án phân bổ dự toán năm 2022 tăng thêm đối với các bộ, ngành, địa phương; Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định trước khi Thủ tướng Chính phủ triển khai công tác cụ thể. Do vậy, cơ bản đến tháng Tư và tháng Năm, các dự án có thể triển khai được.

Về lưu ý với các bộ, ngành, địa phương, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng đối với Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP rất chi tiết với các khoản mục cụ thể cũng như các nhiệm vụ cụ thể giao cho từng bộ, ngành, địa phương có liên quan gắn với tiến độ, thời gian và hình thức triển khai thực hiện.

“Do vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư rất mong muốn các bộ, ngành, địa phương giám sát các nhiệm vụ được phân công theo Nghị quyết 11 để triển khai thực hiện khẩn trương, hiệu quả, có như vậy thì hiệu quả của Chương trình được phát huy cao nhất có thể,” ông Phương nhấn mạnh./.

Hùng Võ-Hồng Kiều (Vietnam+)