Liên quan đến kiến nghị xem xét đề nghị không thu 10% thuế thu nhập cá nhân đối với khoản trợ cấp thôi việc do Công ty PouYuen, ở Thành phố Hồ Chí Minh chi trả cho công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ngày 25/6, đại diện Tổng cục Thuế cho biết hiện cơ quan thuế đang nắm thông tin từ phía doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo quan điểm của Tổng cục Thuế, căn cứ quy định tại Điều 48 Bộ Luật Lao động năm 2012 về trợ cấp thôi việc khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

Luật Thuế thu nhập cá nhân cũng quy định, thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công…, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm chi trả theo quy định của Bộ Luật lao động, các khoản trợ cấp khác do Bảo hiểm xã hội chi trả, trợ cấp giải quyết tệ nạn xã hội.

Theo các quy định trên, đại diện Tổng cục Thuế cho biết, khoản trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của Bộ Luật lao động thì không chịu thuế thu nhập cá nhân.

Nhưng với khoản trợ cấp thôi việc vượt mức quy định của Bộ Luật lao động phải tính vào thu nhập từ tiền lương, tiền công và cuối năm công nhân công ty thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

[Tiếp tục hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19]

Do đó, căn cứ vào tình thực thực tế của sự việc, đại diện Tổng cục Thuế cũng cho biết nhất quán chủ trương của Chính phủ về việc tạo điều kiện và hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19 và ổn định sản xuất kinh doanh, Tổng cục Thuế sẽ báo cáo xin ý kiến Bộ Tài chính vụ việc này.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị "Cục thuế thành phố xem xét đề nghị của công nhân về việc không thu 10% thuế thu nhập cá nhân đối với khoản trợ cấp do Công ty PouYuen chi trả.”

Theo báo cáo này, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Công ty PouYuen phải chấm dứt hợp đồng lao động với 2.786 công nhân theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 38 Bộ luật Lao Động 2012 (do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc).

Ngoài việc chi trả các chế độ theo pháp luật, công ty cũng sẽ trả cho người lao động mỗi năm làm việc cho công ty một tháng lương (bình quân của 6 tháng cuối cùng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động). Thời gian để tính trợ cấp này không tính vào thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Theo báo cáo trong số những người phải chấm dứt hợp đồng lao động này, người được trợ cấp cao nhất là hơn 300 triệu đồng, người thấp nhất là 3 triệu đồng (do mới vào làm), bình quân là 60-70 triệu đồng./.

Thuỳ Dương (TTXVN/Vietnam+)