Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, trong 2 tháng đầu năm nay, thành phố thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được 1,02 tỷ USD, bằng 94,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, các dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có 165 dự án, với tổng vốn đầu tư đạt 96,69 triệu USD, tăng 29% số dự án cấp mới và bằng 45,4% vốn đầu tư so với cùng kỳ năm trước.

Có 31 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư là 31 triệu USD, tăng 19,2% số dự án điều chỉnh và tăng gấp 5,7 lần vốn đầu tư so với cùng kỳ năm ngoái.

Thành phố cũng chấp thuận cho 554 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục để được góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước với vốn góp đăng ký trên 894 triệu USD, tăng 28% về số trường hợp và tăng 2,2% về vốn đầu tư.

[Xuất khẩu giảm mạnh trong tháng Hai do nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài]

Trong số các dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư, hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ có vốn đầu tư nhiều nhất, chiếm 51%; tiếp theo là ngành hàng bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ôtô, môtô, xe máy và xe có động cơ khác chiếm 34,6%; công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 5,7%; dịch vụ lưu trú và ăn uống chiếm 3,4%; thông tin và truyền thông chiếm 2,2%.

Hàn Quốc có quốc gia có vốn đầu tư vào thành phố chiếm tỷ trọng lớn nhất, chiếm 43,2%. Tiếp theo là Singapore chiếm 15,8%, Nhật Bản chiếm 15%, Vương quốc Anh chiếm 7,3% và Hoa Kỳ chiếm 4,8%.

Về phát triển doanh nghiệp, thu hút vốn đầu tư trong nước, tính chung tổng vốn đăng ký mới và bổ sung là 136.432 tỷ đồng, bằng 95,7% so cùng kỳ năm ngoái; trong đó có hơn 4.400 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 94.264 tỷ đồng, bằng 78,7% số lượng doanh nghiệp và tăng 39,5% về vốn đăng ký.

Cùng đó có gần 14.180 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; trong đó vốn điều chỉnh bổ sung tăng 42.168 tỷ đồng./.

A.Tuấn (TTXVN/Vietnam+)