VIB tra co tuc bang tien mat va chia co phieu thuong len toi 36% hinh anh 1Khách hàng giao dịch tại VIB. (Nguồn: VIB)

Ngày 29/3, tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho trên 486 triệu cổ phiếu, chiếm trên 91,7% số cổ phần có quyền biểu quyết của VIB, công ty kiểm toán độc lập, đại diện Ngân hàng Nhà nước.

Tại Đại hội, các cổ đông của VIB đã thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 với tỷ lệ đồng ý 100%.

[VIB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2018 là 2.005 tỷ đồng]

Về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án trả cổ tức bằng tiền mặt và chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ lên tới 36%, gồm tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt là 5%, tỷ lệ chia cổ phiếu thưởng là 31%.

Tỷ lệ này dựa trên phương án tăng vốn 10% theo phương án phát hành riêng lẻ trước khi thực hiện chia cổ phiếu thưởng. Hội đồng quản trị sẽ trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt trước khi thực hiện phân phối lợi nhuận và chia cổ tức. Đại hội cũng thông qua việc sử dụng 1,975 triệu cổ phiếu quỹ để thưởng cho cán bộ nhân viên có đóng góp tốt cho VIB, đồng thời dự kiến bán cho nhà đầu tư và/hoặc chia một phần hoặc toàn bộ cổ phiếu quỹ còn lại cho cổ đông hiện hữu.

Về kế hoạch kinh doanh 2018, Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch lợi nhuận 2.005 tỷ đồng, tăng 43% so với năm 2017; tổng tài sản trên 150.000 tỷ đồng, tăng 22%. Bên cạnh đó, VIB dự kiến tăng vốn điều lệ lên tối đa 8.100 tỷ đồng, tăng thêm 43,5% so với mức hiện tại, bằng các hình thức phát hành và chào bán riêng lẻ tối đa 10% vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư các quỹ và lợi nhuận để lại.

VIB tra co tuc bang tien mat va chia co phieu thuong len toi 36% hinh anh 2

VIB cũng đã chốt kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngay trong năm nay, đồng thời thông qua phương án chuyển trụ sở chính từ Hà Nội (tại Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm) vào Thành phố Hồ Chí Minh (tại Tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1). Việc duy trì quy mô và sức mạnh của ngân hàng ở khu vực Hà Nội và phía Bắc, cũng như di chuyển thành công vào Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp VIB trở thành một định chế tài chính có sự phát triển đồng đều tại cả hai địa bàn kinh doanh chiến lược của ngành ngân hàng.

Về thay đổi/bổ sung nhân sự, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm ông Michael John Venter - thành viên Hội đồng quản trị và phê duyệt việc bổ sung ông Michael John Murphy làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2016-2019).

Ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch Hội đồng quản trị của VIB nhấn mạnh: “Để hoàn thành nhiệm vụ được Hội đồng quản trị giao, năm 2018 chúng tôi sẽ tiếp tục kiên định với các chiến lược và mục tiêu theo đuổi những năm qua như: Sản phẩm và dịch vụ khách hàng vượt trội; ngân hàng an toàn và chất lượng; đầu tư vào phát triển con người. VIB sẽ nỗ lực góp phần vào sự phát triển của cộng đồng, đóng góp một cách có trách nhiệm, tích cực cho việc phát triển một ngành ngân hàng Việt Nam lành mạnh và thịnh vượng.”./.
Thúy Hà (Vietnam+)