Đi thi từ gà gáy Giáo dục

Đi thi từ gà gáy

Đưa em đi thi từ 4 giờ sáng, Thủy bị cảnh sát cơ động hỏi hai lần. Rồi các anh đều vui vẻ cho đi khi biết chị đang chở "sĩ tử."
300.000 thí sinh "ảo" Giáo dục

300.000 thí sinh "ảo"

Theo báo cáo của các trường, số thí sinh dự thi trong buổi thi sáng nay là trên 638.000 em, tức là có khoảng 292.000 thí sinh "ảo."