Ảnh minh họa. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Bộ Giao thông Vận tải vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đề xuất của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang về đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ trong đó nhấn mạnh trước mắt vẫn khai thác tuyến Quốc lộ 2, tập trung nguồn vốn Nhà nước để đầu tư nối thông trục đường cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh và sẽ tiến hành xem xét đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc này sau năm 2020.

Theo quan điểm của Bộ Giao thông Vận tải, đề xuất của tỉnh Tuyên Quang tuyến đường phân kỳ đầu tư từng bước toàn tuyến quy mô 4 làn xe trên cơ sở nhu cầu vận tải là phù hơp và khả năng cân đối nguồn vốn cho dự án dự án cơ bản phù hợp Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 01/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ và nhu cầu vận tải của đoạn tuyến.

Với hình thức đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải đưa ra quan điểm việc nghiên cứu đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ kết nối với đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai theo hình thức đối tác công tư (PPP) là phù hợp với chủ trương của Đảng về xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng, phù hợp với định hướng huy động nguồn lực, cơ chế tạo vốn đầu tư.

Về sự cần thiết phải đầu tư dự án đến năm 2020, phía Bộ Giao thông Vận tải cho rằng, theo sơ bộ dự báo nhu cầu lưu lượng xe trên tuyến Quốc lộ 2, với quy mô 2 làn xe hiện tại, đoạn tuyến trên quốc lộ 2 (Tuyên Quang đến Đoạn Hùng-Phú Thọ) vẫn có thể đáp ứng năng lực giao thông đến năm 2020.

Mặt khác, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về công tác chuẩn bị đầu tư và phương án huy động vốn đầu tư đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông, hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải đã báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, chấp thuận đề án, theo đó đến năm 2020 tập trung nguồn lực phát triển hệ thống đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông.

“Về chủ trương đầu tư tuyến cao tốc nói trên là chính đáng, tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh miền núi khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên, trong điều kiện nguồn lực khó khăn như hiện nay thì việc cân đối nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước là không khả thi,” báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải nêu rõ.

Với những lý do này, Bộ Giao thông Vận tải đưa ra thời điểm đầu tư sẽ tiến hành xem xét đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ kết nối với đường bộ cao tốc Nội Bài-Lào Cai sau năm 2020. Trước mắt vẫn khai thác tuyến Quốc lộ 2, tập trung nguồn vốn Nhà nước để đầu tư nối thông trục đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang vừa có đề nghị Bộ Giao thông Vận tải đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ với chiều dài gần 40km, có tổng mức đầu tư khoảng 4.417 tỷ đồng theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Để xây dựng tuyến đường cao tốc trên, tỉnh Tuyên Quang cũng đưa ra phân kỳ giai đoạn đầu tư.

Giai đoạn 1, đầu tư toàn tuyến quy mô 2 làn xe, vận tốc 80km/giờ, nền đường rộng 14m. Tống mức đầu tư dự kiến 2.317 tỷ đồng; thực hiện hình thức thu phí kín, thời gian hoàn vốn dự kiến 23 năm 9 tháng. Dự kiến hỗ trợ của Nhà nước với tỷ lệ góp vốn là 30% (khoảng 695 tỷ đồng).

Giai đoạn 2, đầu tư toàn tuyến quy mô 4 làn xe, vận tốc 100km/giờ, bề rộng nền đường 25m; tổng mức đầu tư dự kiến 2.100 tỷ đồng; thời gian hoàn vốn sẽ tính toán lại khi thực hiện giai đoạn 2, dự kiến đầu tư sau năm 2025. Dự kiến hỗ trợ của Nhà nước với tỷ lệ góp vốn như giai đoạn 1 là 30% (khoảng 630 tỷ đồng).

Ngoài ra, phía 2 địa phương này cũng kiến nghị không thực hiện đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2 từ cầu Hạc Trì, tỉnh Phú Thọ đến Tuyên Quang dài khoảng 70km, trong đó qua địa phận tỉnh Phú Thọ 59km, qua địa phận tỉnh Tuyên Quang 11km, kinh phí khoảng 600 tỷ đồng vì dân cư ở hai bên đường sinh sống đông đúc nên Quốc lộ 2 chỉ duy tu bảo dưỡng thường xuyên để nhân dân đi lại bình thường./.