Từ trước đến nay, bước sang tháng Bảy ai cũng nơm nớp lo sợ gặp cô hồn. Nhưng giờ đây, trong bối cảnh dịch bệnh, nhiều người cho rằng gặp COVID-19 còn đáng sợ hơn nhiều.

(Vietnam+)