Bo, dia phuong chu dong quyet dinh tiep nhan tai tro xe cuu thuong hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Để kịp thời huy động các nguồn lực cho công tác phòng chống đại dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao các bộ, cơ quan, địa phương chủ động xem xét, quyết định việc tiếp nhận xe cứu thương trong lĩnh vực y tế do tổ chức, cá nhân tài trợ phục vụ công tác phòng chống đại dịch COVID-19 thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 29/2018/NĐ-CP theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Xét đề nghị của Ủy ban nNân dân tỉnh Bình Dương về việc xin tiếp nhận ôtô cứu thương cho, tặng để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính khẩn trương rà soát, tổng kết đánh giá việc thực hiện chủ trương tại Thông báo số 127/TB-VPCP ngày 10/3/2017 về việc chấm dứt tiếp nhận xe ôtô do doanh nghiệp biếu tặng; trên cơ sở đó đề xuất chủ trương thực hiện trong thời gian tới, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, trên tinh thần không để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách, đồng thời vẫn phát huy hiệu quả các nguồn lực của xã hội và tăng cường phân cấp, phân quyền, phát huy tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, nhất là trong bối cảnh phòng chống đại dịch COVID-19, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng chỉ đạo tại văn bản số 1491/VPCP-KTTH ngày 22/6/2021.

Trước mắt, khi chưa có chủ trương mới, để kịp thời huy động các nguồn lực cho công tác phòng chống đại dịch COVID-19, giao các bộ, cơ quan, địa phương chủ động xem xét, quyết định việc tiếp nhận xe cứu thương trong lĩnh vực y tế do tổ chức, cá nhân tài trợ phục vụ công tác phòng chống đại dịch COVID-19 thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 29/2018/NĐ-CP theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; không áp dụng điểm 1 và điểm 3 Thông báo số 127/TB-VPCP ngày 10/3/2017 của Văn phòng Chính phủ.

[Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 nhận được 8.236 tỷ đồng]

Việc tiếp nhận phảỉ bảo đảm tiêu chuẩn, định mức và các quy định liên quan theo Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, các bộ, ngành địa phương phản ánh về Bộ Tài chính để được hướng dẫn xử lý kịp thời; trường hợp phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền, Bộ Tài chính đề xuất xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 29/2018/NĐ-CP tài sản thuộc đối tượng được xác lập quyền sở hữu toàn dân: tài sản do tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hiến, biếu, tặng cho, đóng góp, viện trợ, tài trợ nhưng chưa hạch toán ngân sách Nhà nước và hình thức chuyển giao quyền sở hữu khác cho Nhà nước Việt Nam (tài sản do chủ sở hữu tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước)./.

(TTXVN/Vietnam+)