Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon day nhanh giai ngan von ODA hinh anh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Kim Há/TTXVN)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, do tác động đại dịch COVID-19 mà các dự án sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài đều gắn với yếu tố nước ngoài từ nhập khẩu máy móc, trang thiết bị cho đến huy động chuyên gia tư vấn, nhà thầu nước ngoài, nên việc triển khai của các dự án hầu hết bị gián đoạn dẫn đến chậm so với tiến độ đề ra, ảnh hưởng đến việc thực hiện, giải ngân.

Bên cạnh đó, việc chậm chễ trong ký hiệp định vay lại của một số địa phương ảnh hưởng đến tiến độ triển khai chung của toàn dự án. Năng lực tư vấn quốc tế thực hiện một số dự án không đáp ứng yêu cầu; thủ tục lấy ý kiến không phản đối của nhà tài trợ mất nhiều thời gian. Một số dự án trong quá trình thực hiện có thay đổi phải tiến hành điều chỉnh chủ trương đầu tư, thời gian thực hiện điều chỉnh theo quy định hiện hành mất nhiều thời gian.

Trước tình hình trên, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị, các địa phương khẩn trương giao vốn đối ứng của địa phương đầy đủ, kịp thời theo đúng cam kết và tiến độ của dự án.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; trong đó quy định rõ cơ chế kiểm soát của Bộ chuyên ngành đối với việc đầu tư tại các địa phương (vay lại) để phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển ngành.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thẩm định đối với các dự án phải xin Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chủ trương đầu tư, đặc biệt với trường hợp gia hạn thời gian thực hiện dự án; sửa đổi Nghị định số 56/2020/NĐ-CP theo hướng phân cấp, đơn giản hóa trong thủ tục sử dụng vốn kết dư của dự án và thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

[Tốc độ giải ngân vốn đầu tư công tháng 8 tăng cao nhất trong 4 năm]

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, trong đó có vốn vay ODA, trên cơ sở số vốn kế hoạch năm 2020 được giao, bên cạnh các văn bản chỉ đạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã yêu cầu các chủ đầu tư/chủ dự án có văn bản đăng ký, cam kết kế hoạch thực hiện, giải ngân theo tháng đối với từng dự án.

Trách nhiệm giải ngân được gắn với người đứng đầu đơn vị, kết quả giải ngân thực tế hàng quý so với cam kết là chỉ tiêu để xét thi đua cả năm của đơn vị và người đứng đầu đơn vị.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, hàng tháng, lãnh đạo Bộ chủ trì họp giao ban về thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công để kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong việc giải ngân vốn đầu tư, nhất là về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư...

Bộ làm việc trực tiếp với nhà tài trợ về việc triển khai dự án, với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh để đôn đốc việc đền bù, hỗ trợ, tái định cư, bố trí vốn đối ứng theo đúng cam kết của địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với từng dự án cụ thể.

Trên cơ sở rà soát tiến độ cụ thể của từng dự án, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ước thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2020 đến 31/01/2021 của các chương trình, dự án đạt khoảng 1.648 tỷ đồng, tương ứng 90%.

Tổng số vốn nước ngoài Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao cho các chủ đầu tư/chủ dự án là 1.830,195 tỷ đồng, đạt 100% theo nhu cầu.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giải ngân vốn nước ngoài (ODA) của Bộ 8 tháng là 523,3 tỷ đồng, tương đương 28,6% kế hoạch năm. Khối lượng thực hiện vốn đến 31/8/2020 là 609,1 tỷ đồng./.

Bích Hồng (TTXVN/Vietnam+)