Diễn biến của dịch COVID-19 ngày càng phức tạp và khó lường, chưa dự báo được diễn biến, thời điểm kết thúc, quy mô cũng như phạm vi tác động của dịch, đặc biệt dịch đang có nguy cơ bùng phát tại một số thị trường, đối tác quan trọng của Việt Nam như Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu,…

Ở trong nước, dịch COVID-19 đã có những tác động rất lớn đến các khía cạnh của đời sống kinh tế, xã hội, gây thiếu hụt lao động tạm thời, làm gián đoạn chuỗi cung ứng nguyên, vật liệu đầu vào, gây đình trệ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Để giảm thiểu tác động của dịch COVID-19, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ về một số giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và hỗ trợ thị trường góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy và tạo động lực cho phát triển. Cụ thể, gói giải pháp bao gồm hỗ trợ về thuế, tiền thuế đất, phí lệ phí cho doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh.

Gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất

Gói đề xuất của Bộ Tài chính dựa trên căn cứ tại Điều 49 Luật Quản lý thuế quy định gia hạn nộp thuế trong trường hợp-“không có khả năng nộp thuế đúng hạn do gặp khó khăn đặc biệt khác theo quy định của Chính phủ” và thẩm quyền gia hạn nộp thuế-“Chính phủ gia hạn nộp thuế trong trường hợp việc gia hạn nộp thuế không dẫn đến điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước đã được Quốc hội quyết định.”

Theo thẩm quyền Quốc hội giao Chính phủ và nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh chịu tác động trực tiếp của dịch COVID-19, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các bộ, ngành khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định về gia hạn tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh và gia hạn tiền thuế đất cho đối tượng hoạt động, sản xuất kinh doanh trong các ngành kinh tế chịu tác động trực tiếp của dịch COVID-19 (như du lịch, vận tải, khách sạn, dệt may, da giầy,...).

[Kinh tế châu Á-TBD có thể thiệt hại 211 tỷ USD do dịch COVID-19]

Giảm phí, lệ phí

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành rà soát đề xuất Chính phủ hoặc ban hành theo thẩm quyền giảm một số khoản phí, lệ phí là đầu vào của sản xuất, kinh doanh.

Trước đó, ngày 28/2, để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19-phù hợp với thực tế hoạt động cung cấp dịch vụ, Bộ Tài chính đã có công văn số 2155/BTC-CST gửi các bộ, cơ quan ngang bộ đề nghị rà soát các khoản phí, lệ phí gắn với các dịch vụ do ngành, lĩnh vực mình quản lý. Theo đó, các đơn vị chức năng đưa ra đề xuất giảm mức thu phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, gửi văn bản và phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, ban hành Thông tư theo quy định hoặc báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu vượt thẩm quyền.

Dự kiến, tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn khoảng 30.000 tỷ đồng. Dự kiến thời điểm hỗ trợ doanh nghiệp sẽ áp dụng ngay khi Nghị định được Chính phủ ký ban hành và sẽ kết thúc vào cuối năm 2020.

Về tình hình kinh tế-xã hội hai tháng đầu năm, Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/2 chỉ ra tác động tiêu cực dịch COVID-19 đến hoạt động sản xuất công nghiệp là khá mạnh, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tính chung 2 tháng đầu chỉ tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều mức tăng 13,7% của cùng kỳ năm 2018 và 9,2% của cùng kỳ năm 2019.

Theo đó hai tháng qua, cả nước đã có đến 16.200 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2019. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 17.400 đơn vị với tổng số vốn đăng ký là 220.000 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 157.500 lao động. Mặc dù, số doanh nghiệp tăng 9,1% song vốn đăng ký giảm 11,1% và số lao động đã giảm 3,9% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới của hai tháng đạt 12,6 tỷ đồng, giảm 18,5% so với cùng kỳ./.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)