Bo Tai chinh Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 2141/QĐ-BTC phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính ở nhiều lĩnh vực.

Theo thông tin vừa được Bộ Tài chính cho biết chiều 21/11, cơ quan này sẽ cắt giảm, đơn giản hóa 176 thủ tục hành trong đó rà soát cắt giảm 148 thủ tục và đơn giản hóa 28 thủ tục thuộc 13 lĩnh vực.

[Phó Thủ tướng: Không ban hành thủ tục hành chính không cần thiết]

Trong lĩnh vực thuế, Bộ Tài chính sẽ cắt giảm 7 thủ tục và đơn giản hóa 2 thủ tục. Cơ quan chức năng sẽ bãi bỏ các thủ tục liên quan đến: khai thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm viễn thông; cơ sở sản xuất thủy điện, thủ tục khai khoản thu điều tiết tháng, năm; thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng đối với một số sản phẩm máy móc.

Với hải quan, quyết định mới của Bộ Tài chính đã bãi bỏ thủ tục tư vấn cho công dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính hải quan, thủ tục cấp lại danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế và phiếu theo dõi trừ lùi, thủ tục sao y tờ khai hải quan,... Tổng cộng, lĩnh vực này sẽ cắt giảm 5 thủ tục và đơn giản 9 thu tục.

Tương tự, với kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính chính thức bãi bỏ các thủ tục liên quan đến nhận gửi và bảo quản các loại tài sản quý hiếm; thủ tục giao tài sản quý hiếm và các giấy tờ có giá; thủ tục thanh toán vốn đối với các chương trình xóa đói giảm nghèo,...

Trong lĩnh vực bảo hiểm, Bộ Tài chính cắt giảm 9 thủ tục, đơn giản hóa 2 thủ tục liên quan đến thông báo thay đổi trưởng văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở, chế độ báo cáo của doanh nghiệp, của cơ sở đào tạo, thay đổi địa điểm kinh doanh.

Theo quyết định, các đơn vị liên quan xây dựng, ban hành kế hoạch trước ngày 15/12 để thực hiện đúng nội dung đã được phê duyệt.

Với việc cắt giảm, đơn giản hóa 176 thủ tục hành chính lần này, tổng số thủ tục thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính còn lại là 839 thủ tục./.

Bo Tai chinh

Xuân Dũng (Vietnam+)