Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Cơ chế, chính sách thí điểm phát triển Thành phố Hồ Chí Minh là vấn đề theo Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã được Chính phủ dành thời gian thảo luận trong phiên họp Chính phủ ngày 3/11.

[Thành phố Hồ Chí Minh cần cơ chế đặc thù để phát triển đột phá]

Thông tin về vấn đề trên tại buổi họp báo Chính phủ tối cùng ngày, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định, việc ban hành cơ chế phát triển Thành phố Hồ Chí Minh là cần thiết vì đây là đầu tàu kinh tế cả nước.

Bộ trưởng tính toán, riêng Thành phố Hồ Chí Minh đã đóng góp khoảng 27-28% GDP cả nước, ngoài ra đây cũng là thành phố góp tới 25-26% vài tổng thu ngân sách Nhà nước.

Những vấn đề theo Bộ trưởng đã được Chính phủ quan tâm thảo luận là quản lý quy hoạch đô thị, đất đai, cơ chế quản lý đầu tư, tài chính hay việc thu nhập của cán bộ công chức, viên chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Một nội dung đáng chú ý khác theo Bộ trưởng là vấn đề thẩm quyền, phân cấp.

Nguyên tắc được các thành viên Chính phủ thảo luận là thí điểm để Thành phố Hồ Chí Minh chủ động giải quyết các công việc của thành phố thay vì báo cáo các bộ, Thủ tướng Chính phủ.

Tuy vậy, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh đây là những cơ chế, chính sách thí điểm bởi nội dung được quy định nhưng thực tiễn có thể chưa phù hợp./.