Chuan ngheo ve thu nhap cua Ha Noi cao hon muc chung cua ca nuoc hinh anh 1Trao tặng quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn... tại phường Biên Giang, quận Hà Đông, Hà Nội. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quy định rõ 2 tiêu chí đo lường nghèo đa chiều áp dụng trên địa bàn thành phố gồm tiêu chí về thu nhập và mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản.

Chuẩn về thu nhập này cao hơn tiêu chí đo lường nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 của Chính phủ quy định là khu vực nông thôn 1,5 triệu đồng/người/tháng, khu vực thành thị 2 triệu đồng/người/tháng.

Tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản gồm các dịch vụ xã hội cơ bản (6 dịch vụ: việc làm; y tế; giáo dục; nhà ở; nước sinh hoạt và vệ sinh; thông tin) và các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

[Ban hành Nghị định quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025]

Thành phố Hà Nội quy định ở khu vực nông thôn, chuẩn hộ nghèo là hộ gia đình có mức thu nhập từ 2 triệu đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Còn ở khu vực thành thị, chuẩn hộ nghèo của Hà Nội là hộ gia đình có mức thu nhập từ 2,5 triệu đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Chuẩn hộ cận nghèo ở khu vực nông thôn là hộ gia đình có mức thu nhập từ 2 triệu đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

Ở khu vực thành thị, chuẩn hộ cận nghèo là hộ gia đình có mức thu nhập từ 2,5 triệu đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

Chuẩn hộ có mức sống trung bình ở khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập từ trên 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng/người/tháng.

Ở khu vực đô thị, chuẩn hộ có mức sống trung bình là hộ gia đình có thu nhập từ trên 2,5 triệu đồng đến 4 triệu đồng/người/tháng.

Đối tượng áp dụng theo Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND là những gia đình đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hà Nội.

Chuẩn hộ nghèo, chuẩn hộ cận nghèo, chuẩn hộ có mức sống trung bình là căn cứ để đo lường và giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập, các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân. Chuẩn này làm cơ sở xác định đối tượng để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội. Đó cũng là căn cứ để các cơ quan, đơn vị chức năng hoạch định chính sách phát triển kinh tế -xã hội giai đoạn 2022-2025./.

Hồng Kiều (Vietnam+)