Tại 3 quyết định số 61/QĐ-TTg, 62/QĐ-TTg, 68/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ký công nhận lần lượt 3 thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) và thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo thành phố Đà Lạt và thành phố Bảo Lộc, thành phố Lào Cai tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt, 4 xã trên địa bàn thành phố đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Công tác đầu tư nâng cấp, sửa chữa hệ thống thủy lợi, ao hồ được chú trọng đáp ứng nhu cầu nước tưới cho 85% diện tích đất sản xuất nông nghiệp của người dân; thu nhập bình quân đầu người của các xã đạt gần 55 triệu đồng/người/năm.

[Công nhận huyện Tiên Yên ở Quảng Ninh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019]

5/5 xã của thành phố Bảo Lộc cũng đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến nay, 5/5 xã của Bảo Lộc đã có gần 390km đường giao thông nông thôn được “nhựa hóa” và “bêtông hóa;” công trình thủy lợi không ngừng được đầu tư, nâng cấp đáp ứng nhu cầu nước tưới cho hơn 84% diện tích cây trồng; thu nhập bình quân của người dân nông thôn đạt 45 triệu đồng/người/năm.

Các tiêu chí về việc làm, giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, xây dựng hệ thống chính trị và quốc phòng, an ninh ở hai thành phố trên đều đạt được những kết quả nổi bật, góp phần làm thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt.

Sau 9 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 5/5 xã của thành phố Lào Cai đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Tổng nguồn vốn huy động cho xây dựng nông thôn mới đạt trên 631 tỷ đồng. Diện mạo nông thôn mới thay đổi toàn diện, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên.

Thu nhập bình quân đầu người của các xã đạt trên 41,38 triệu đồng/người/năm; giá trị trên 1ha đất canh tác bình quân đạt 128 triệu đồng/ha; tỷ lệ hộ nghèo các xã giảm còn 1,81%.

Chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường ngày càng được nâng cao, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn; môi trường sinh thái được bảo vệ./.

 
(TTXVN/Vietnam+)