Dieu chinh quy hoach phat trien cac khu cong nghiep o Lam Dong hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020.

Cụ thể, đưa khu công nghiệp nông nghiệp Tân Phú (diện tích 328ha) ra khỏi Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020; bổ sung khu công nghiệp Phú Bình (diện tích 246ha) vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020.

Các khu công nghiệp khác nằm trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 được phê duyệt tại văn bản số 1349/TTg-KTN ngày 12/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, nội dung báo cáo; quy mô diện tích, vị trí đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp; đảm bảo việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp phù hợp với các quy hoạch có liên quan và quy định của pháp luật; không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch.

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan liên quan yêu cầu nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp tập trung xây dựng công trình nhà máy xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp trước khi đi vào hoạt động theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; ưu tiên giải quyết nhu cầu nhà ở, các công trình xã hội và văn hóa, thể thao cho người lao động trong các khu công nghiệp theo quy định của pháp luật.

[Bổ sung 3 khu công nghiệp ở Hưng Yên vào Quy hoạch khu công nghiệp]

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt; xây dựng quy hoạch phân khu xây dựng, thực hiện thủ tục đầu tư, thành lập khu công nghiệp theo từng giai đoạn, phù hợp với khả năng thu hút đầu tư và tuân thủ chặt chẽ các điều kiện, trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP, quy định của pháp luật về đầu tư; đảm bảo thực hiện quy định của pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và pháp luật có liên quan; thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng thực hiện đồng bộ việc quy hoạch, phát triển các khu công nghiệp với các công trình nhà ở công nhân, các công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp; có giải pháp ổn định đời sống và xây dựng phương án hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất; chỉ đạo việc cập nhật điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trong quá trình triển khai lập quy hoạch tỉnh Lâm Đồng theo quy định của Luật Quy hoạch./.

(TTXVN/Vietnam+)