Dong Thap: Dich vu hanh chinh cong tao su hai long cho nguoi dan hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Sau gần 4 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Bưu điện Việt Nam về Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công, lượng hồ sơ tiếp nhận ở cấp tỉnh, cấp huyện là hơn 351.000 hồ sơ, giải quyết trên 349.000 hồ sơ.

Dịch vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp tạo nên sự hài lòng cho người dân trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

Đề án Dịch vụ hành chính công ở tỉnh Đồng Tháp được triển khai, thực hiện giai đoạn 3 mở rộng. Ở cấp tỉnh, Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công đã chuyển giao nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các thủ tục hành chính thuộc 11 lĩnh vực.

12/12 Bộ phận Một cửa cấp huyện và 41 Bộ phận Một cửa cấp xã đã chuyển giao nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, hỗ trợ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

[Tập trung thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia mạnh mẽ, đồng bộ, toàn diện]

Dịch vụ hành chính công giúp công chức một cửa, nhân viên Bưu điện tỉnh Đồng Tháp nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm được giao theo Đề án và thực hiện nhiệm vụ ngày càng tốt hơn. Việc thực hiện Đề án đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực, được người dân, doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước đồng tình ủng hộ.

Qua khảo sát thực tế, tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công giảm 10 công chức, viên chức.

Bộ phận Một cửa các huyện, thành phố giảm từ 2 đến 8 công chức, viên chức. Người dân tiết kiệm được thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính thông qua việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích và hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp, việc thực hiện Đề án đã mang lại nhiều tiện ích cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, được người dân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước đồng tình, ủng hộ.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương giảm chi đầu tư cơ sở vật chất, giảm số lượng công chức thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận một cửa. Tổ chức, công dân được phục vụ tốt hơn khi đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí.

Việc nộp hồ sơ trực tuyến thời gian qua phần lớn tập trung ở một số lĩnh vực như xúc tiến thương mại, thành lập doanh nghiệp, lý lịch tư pháp, việc làm, an toàn lao động.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả của việc triển khai dịch vụ hành chính công, ngày 11/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Bưu điện Việt Nam ký kết bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác giai đoạn tới.

Nội dung hợp tác tập trung vào việc Bưu điện đảm nhận một hoặc một số công đoạn phù hợp trong quy trình số hóa hồ sơ thủ tục hành chính, hướng dẫn, tập huấn, xây dựng đội ngũ nhân viên Bưu điện các cấp, nhất là tại cấp xã đủ năng lực để thực hiện tốt các mô hình (Hẹn giờ thực hiện thủ tục hành chính, Công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến, Kết hợp dịch vụ công trực tuyến với dịch vụ bưu chính công ích).

Cùng với đó là triển khai các mô hình mới theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, về thực hiện thủ tục hành chính tại nhà hoặc hẹn giờ giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu của cá nhân; hợp tác đưa nông sản tỉnh Đồng Tháp lên sàn thương mại điện tử Postmart...

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa nhấn mạnh tỉnh luôn lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo để xây dựng chính quyền phục vụ.

Đồng Tháp đang xây dựng Đề án chuyển đổi số, chính quyền số là trọng tâm và kinh tế số, xã hội số để phục vụ người dân.

Sắp tới, tỉnh tiếp tục nghiên cứu thực hiện chuyển giao trọn gói hồ sơ công việc cho Bưu điện Việt Nam và thực hiện thủ tục hành chính phi địa giới hành chính với sự phối hợp của Bưu điện. Đồng thời, hai bên cùng nghiên cứu khắc phục tồn tại, hạn chế để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn./.

Nguyễn Văn Trí (TTXVN/Vietnam+)