Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Alabama Today)

Viện Gallup vừa tiến hành một cuộc khảo sát tìm hiểu cách nhìn nhận của người Mỹ đối với chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản, theo đó chủ nghĩa xã hội đang nhận được đánh giá tích cực hơn chủ nghĩa tư bản trong nhóm người Mỹ có độ tuổi từ 18-29.

Kết quả khảo sát của Gallup cho thấy số người được hỏi có đánh giá tích cực về chủ nghĩa xã hội chiếm tới 51% - không đổi so với kết quả cuộc khảo sát tương tự năm 2010.

Tuy nhiên, số người được hỏi có đánh giá tích cực về chủ nghĩa tư bản giảm từ 68% ghi nhận vào năm 2010 đến nay còn 45%.

Theo lý giải của tác giả kiêm Giám đốc điều hành Dự án báo cáo các khó khăn kinh tế, sự thay đổi nói trên của giới trẻ Mỹ đều bắt nguồn từ yếu tố kinh tế, đó là đà tăng lương không bắt kịp với mức tăng của sinh hoạt phí. Do đó, việc người Mỹ làm thêm việc để có có thêm nguồn thu nhập đã trở thành hiện trạng trong xã hội Mỹ ngày nay.

Kết quả khảo sát năm 2018 của Bankrate cũng cho thấy trong 10 người Mỹ có 4 người làm thêm một công việc.

[Hội thảo lý luận lần thứ 14 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc]

Liên quan đến vấn đề thu nhập, các nhà nghiên cứu của Đại học Stanford năm 2016 đã công bố báo cáo cho thấy thu nhập của giới trẻ ngày nay không bằng thế hệ các bậc phụ huynh. Ngoài ra, giới trẻ Mỹ giờ đây khi tham gia lao động, ít nhận được sự hỗ trợ từ phía chủ lao động và các mạng lưới đảm bảo an toàn.

Kết quả khảo sát của Gallup cho thấy chủ nghĩa tư bản chỉ nhận được sự nhìn nhận tích cực hơn từ nhóm người có độ tuổi từ 30-64. Cụ thể, trong nhóm người trong độ tuổi từ 30-49, tỷ lệ nhìn nhận tích cực về chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội là 58%/41%, trong khi tỷ lệ này ở nhóm người trong độ tuổi từ 50-64 là 60%/30%./.