Thứ Hai, Tháng Mười 23/10/2017

Ảnh 360[Hình ảnh 360] Trung tâm ẩm thực và hội nghị cao cấp Almaz tại Hà Nội

Trung tâm Ẩm thực & Hội nghị đẳng cấp quốc tế Almaz là tổ hợp ẩm thực – hội nghị và giải trí chính thức đi vào hoạt động từ tháng 12/2014 tại Long Biên, Hà Nội.