Huy dong 36.200 ty dong qua kenh trai phieu Chinh phu trong thang Tam hinh anh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Vietnam+)

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), thị trường trái phiếu chính phủ tại HNX tiếp tục có diễn biến sôi động trong tháng 8/2021 trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp.

Trên thị trường sơ cấp, thông qua 20 đợt đấu thầu trái phiếu được tổ chức tại HNX trong tháng 8/2021, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 29.702 tỷ đồng trái phiếu, tăng 5,84% so với tháng trước; Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 6.524 tỷ đồng.

Kỳ hạn 15 năm chiếm tỷ trọng phát hành lớn nhất, đạt 47,2%, tương ứng với khối lượng phát hành là 17.104 tỷ đồng. So với cuối tháng 7/2021, lãi suất huy động trái phiếu Chính phủ của Kho bạc Nhà nước giảm tại tất cả các kỳ hạn với mức giảm từ 0,07-0,21%/năm.

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2021, HNX đã tổ chức 136 đợt đấu thầu, huy động được 210.280 tỷ đồng; trong đó Kho bạc Nhà nước huy động được 199.256 tỷ đồng, đạt 56,93 kế hoạch năm 2021; Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động được 11.024 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm 2021.

Theo kế hoạch phát hành, trái phiếu Chính phủ trong năm 2021 do các tổ chức phát hành đã công bố, Kho bạc Nhà nước dự kiến phát hành 350.000 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội dự kiến phát hành 11.024 tỷ đồng.

[Trái phiếu Chính phủ được kỳ vọng tiếp tục tăng trong thời gian tới]

Trên thị trường giao dịch thứ cấp, tính đến hết 31/8/2021, thị trường trái phiếu Chính phủ tại HNX có tổng dư nợ đạt 1,4 triệu tỷ đồng, tăng 3,7% so với cuối năm 2020.

Tổng giá trị giao dịch trái phiếu Chính phủ tháng 8 đạt 181.465 tỷ đồng, giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 8.248 tỷ đồng/phiên, giảm 11,1% so với tháng 7/2021; trong đó, giá trị giao dịch Repos (mua bán lại) chiếm 26,8% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

Tỷ trọng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tháng 8 chiếm 1,98% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, giá trị mua ròng đạt 769 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 8/2021, tổng giá trị giao dịch trên trái phiếu Chính phủ tại HNX đạt 1.779.011 tỷ đồng, giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 10.847 tỷ đồng/phiên, tăng 5,6% so với năm 2020; trong đó, giá trị giao dịch Repos chiếm 32,56%.

Tỷ trọng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài 8 tháng chiếm 1,68% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường, giá trị mua ròng đạt 10.874 tỷ đồng./.

Văn Giáp (TTXVN/Vietnam+)