Năm 2020, do tác động của đại dịch COVID-19, ảnh hưởng của thiên tai và lũ lụt nên hoạt động thương mại giữa hai nước Việt Nam và Lào gặp một số trở ngại, khó khăn. Tuy nhiên, thương mại đã tăng trưởng mạnh mẽ trở lại trong năm 2021 khi số liệu của 11 tháng đầu năm đã vượt cả năm trước đó./.
(TTXVN/Vietnam+)