Khong to chuc phien dau gia han ngach thue quan nhap khau duong hinh anh 1Đóng bao đường thành phẩm đường. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Theo Bộ Công Thương, phiên đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020 sẽ không được tổ chức do không có thương nhân đăng ký tham gia.

Trước đó, căn cứ Quyết định số 2744/QĐ-BCT ngày 26/10 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020; căn cứ Quyết định số 2760/QĐ-HĐĐG ngày 27/10 của Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020 về việc ban hành Quy chế đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020; căn cứ Thông báo ngày 13/11 của Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020 về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 103.000 tấn đường năm 2020, Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020 đã thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 103.000 tấn đường (mã HS 17.01) năm 2020 vào ngày 2/12.

[Bộ Công Thương công bố kết quả đấu giá 94.000 tấn đường nhập khẩu]

Tuy nhiên, đến hết thời hạn nhận hồ sơ (17 giờ ngày 24/11), Hội đồng đấu giá không nhận được hồ sơ tham gia đấu giá nào của thương nhân. Do vậy, căn cứ quy định tại Luật Đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá thông báo không tổ chức Phiên đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020 do không có thương nhân đăng ký tham gia./.

Uyên Hương (TTXVN/Vietnam+)