Kiem toan Nha nuoc VN thuc hien thanh cong Ke hoach chien luoc ASOSAI hinh anh 1Các đầu cầu tại cuộc họp trực tuyến Ban điều hành ASOSAI lần thứ 55. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại hội của Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) lần thứ 14 tổ chức vào tháng 9/2018 tại Thủ đô Hà Nội là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam.

Với cương vị là Chủ tịch ASOSAI, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã cùng các Cơ quan Kiểm toán tối cao thành viên (SAI) thuộc Ban Điều hành dẫn dắt ASOSAI thực hiện thành công Kế hoạch chiến lược của ASOSAI, đặc biệt thực hiện Tuyên bố Hà Nội với nhiều kết quả nổi bật.

Xây dựng ASOSAI chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung cho biết ngay sau khi Tuyên bố Hà Nội được thông qua, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã chủ động phối hợp với Kiểm toán Nhà nước Trung Quốc (Tổng thư ký ASOSAI), các thành viên Ban Điều hành và các Ủy ban, Nhóm công tác của ASOSAI thúc đẩy việc thực hiện Kế hoạch chiến lược ASOSAI giai đoạn 2016-2021, bao gồm 03 mục tiêu chiến lược: Hỗ trợ phát triển năng lực của SAI; Tăng cường chia sẻ kiến thức giữa các SAI; Trở thành Nhóm làm việc khu vực kiểu mẫu của Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI).

ASOSAI tiếp tục thúc đẩy các chương trình, hoạt động phát triển năng lực của SAI thông qua nhiều hình thức đa dạng như hội thảo đào tạo, Chương trình phát triển năng lực thí điểm, Khóa đào tạo trực tuyến và các chương trình đào tạo hợp tác giữa ASOSAI và Cơ quan sáng kiến phát triển INTOSAI (IDI).

Với vai trò là Chủ tịch ASOSAI - dẫn dắt và định hướng phát triển của tổ chức, trong giai đoạn vừa qua, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh sứ mệnh hàng đầu của ASOSAI là đào tạo, trao đổi học hỏi giữa các SAI mang tính chuyên sâu, đổi mới và thích ứng kịp thời với sự phát triển và thay đổi liên tục của môi trường quản lý tài chính công.

[Kiểm toán Nhà nước hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASOSAI]

Hiện tại, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch Ủy ban Phát triển năng lực (Kiểm toán Nhà nước Nhật Bản) và các Ủy ban, Nhóm công tác của ASOSAI tăng cường chia sẻ kiến thức và các thông lệ tốt, mang tính phổ quát, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Cụ thể, thực hiện Đề án nghiên cứu ASOSAI lần thứ 12 về kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững và đào tạo về kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững theo Mô hình kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững của INTOSAI, hướng tới xây dựng một tổ chức với những thành viên chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và sẵn sàng ứng phó với những thách thức, những vấn đề mới nổi trong khu vực và trên thế giới.

Trên cương vị Chủ tịch ASOSAI, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã chủ động tìm kiếm, trao đổi với các đối tác nước ngoài nhằm thúc đẩy chất lượng việc thực hiện các hoạt động của ASOSAI như hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia quốc tế uy tín đến từ Quỹ Kiểm toán và Trách nhiệm giải trình Canada (CAAF), Ngân hàng Thế giới, Kiểm toán Nhà nước Indonesia và Kiểm toán Nhà nước Malaysia đối với cuộc kiểm toán hợp tác về nguồn nước lưu vực sông Mekong tại khu vực Đông Nam Á...

Với nỗ lực thực hiện thành công Tuyên bố Hà Nội, đồng thời nhận thức sâu sắc tình trạng nước biển dâng cao, xâm nhập mặn và chất lượng nguồn nước đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến lưu vực sông Mekong nói chung và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam nói riêng, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã tích cực nghiên cứu, trình Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ chủ trương cho phép Kiểm toán Nhà nước Việt Nam chủ trì thực hiện cuộc kiểm toán hợp tác với chủ đề Kiểm toán việc quản lý nguồn nước lưu vực sông Mê Kông gắn với thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững với sự tham gia của Kiểm toán Nhà nước Thái Lan, Kiểm toán Nhà nước Myanmar.

Đến nay, 3 cơ quan Kiểm toán Nhà nước các nước Việt Nam, Thái Lan, Myanmar đã hoàn thành báo cáo kiểm toán của từng quốc gia và đang phối hợp tổng hợp các kinh nghiệm rút ra của cuộc kiểm toán hợp tác để chia sẻ với các SAI thành viên ASOSAI tại Đại hội ASOSAI 15.

Việc tăng cường chia sẻ kiến thức các SAI được thực hiện thông qua việc tổ chức các Hội thảo chuyên đề, nổi bật là Hội thảo chuyên đề về Kiểm soát chất lượng kiểm toán tháng 12/2019; Hội thảo chuyên đề về kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững và SAI ứng phó trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Nhóm công tác về kiểm toán môi trường của ASOSAI tổ chức Hội thảo kiểm toán môi trường lần thứ 7 vào tháng 9/2020.

Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã chủ trì khởi xướng và thực hiện phim tài liệu ASOSAI vì sự phát triển bền vững sẽ được trình chiếu tại Đại hội ASOSAI 15 để tổng hợp, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và ghi nhận những đóng góp của các SAI trong việc thúc đẩy và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững theo Tuyên bố Hà Nội.

Trong vòng 3 năm qua, với vai trò là Chủ tịch ASOSAI, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã đề xuất nhiều sáng kiến khoa học được đánh giá cao. Nổi bật là sáng kiến thành lập Nhóm công tác mới của ASOSAI về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững được đánh giá là đề xuất tiên phong của ASOSAI trong cộng đồng INTOSAI và chính thức thông qua tại Cuộc họp Ban Điều hành ASOSAI lần thứ 55 trực tuyến vào tháng 7/2020.

Đồng thời, đề xuất sáng kiến thành lập Nhóm công tác ASOSAI về kiểm toán quản lý khủng hoảng nhằm hỗ trợ các SAI sẵn sàng ứng phó với những vấn đề mới nổi và tình trạng khẩn cấp, dự kiến sẽ thông qua tại Đại hội ASOSAI 15 tháng 9/2021.

Những sáng kiến này là minh chứng cho nỗ lực ASOSAI nói chung và Kiểm toán Nhà nước Việt Nam nói riêng nhằm xây dựng một tổ chức ASOSAI với những thành viên chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và sẵn sàng ứng phó với những thách thức, những vấn đề mới nổi trong khu vực và trên thế giới.

Ủng hộ đề xuất của Ban Thư ký ASOSAI, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tham gia Ủy ban đánh giá Quỹ hỗ trợ các SAI thành viên ASOSAI kịp thời ứng phó với đại dịch COVID-19. Thông qua việc thành lập các Nhóm công tác mới và khởi xướng các Quỹ hỗ trợ thành viên của ASOSAI, cơ cấu tổ chức của ASOSAI ngày càng được hoàn thiện và hỗ trợ hiệu quả cho các SAI thành viên, hướng tới đầy đủ các tiêu chí trở thành Nhóm làm việc khu vực kiểu mẫu của INTOSAI.

Đóng góp tích cực vào hoạt động kiểm toán khu vực và thế giới

Đại diện cho 47 thành viên ASOSAI, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tham gia tích cực và trách nhiệm đối với các hoạt động của INTOSAI. Trên cương vị Chủ tịch ASOSAI, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã đại diện ASOSAI tham dự nhiều diễn đàn chuyên môn quốc tế quan trọng như Hội nghị quốc tế lần thứ 9 của Hiệp hội Kiểm toán và Kế toán công chứng Anh (ACCA) về chủ đề Khu vực công bền vững tại Cộng hòa Séc; Đại hội INTOSAI lần thứ 23 về chủ đề “Vai trò của các cơ quan kiểm toán tối cao trong việc đạt được các mục tiêu và ưu tiên quốc gia” tại Nga…

Kiem toan Nha nuoc VN thuc hien thanh cong Ke hoach chien luoc ASOSAI hinh anh 2Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung tham dự Cuộc họp cấp cao lần thứ 6 của Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao Đông Nam Á (ASEANSAI) trong hai ngày 28 và 29/7. (Ảnh: Vietnam+))

Tại các diễn đàn quan trọng này, Kiểm toán Nhà nướcViệt Nam có nhiều đóng góp tích cực thông qua các bài tham luận, đóng góp ý kiến về vai trò của SAI trong việc minh bạch nền tài chính công, nâng cao trách nhiệm giải trình, sử dụng hiệu quả ngân sách quốc gia, tăng cường phòng chống tham nhũng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam luôn chủ động và khuyến khích các SAI thành viên ASOSAI tham gia có hiệu quả, uy tín và trách nhiệm vào hoạt động các Nhóm công tác và đề án nghiên cứu của INTOSAI như: Nhóm công tác INTOSAI về Kiểm toán môi trường (WGEA), Kiểm toán các ngành công nghiệp khai khoáng (WGEI), Kiểm toán công nghệ thông tin (WGITA) và Kiểm toán Dữ liệu lớn (WGBD); tham gia xây dựng Kế hoạch chiến lược của INTOSAI giai đoạn 2023-2028. Qua đó, ASOSAI nói chung và Kiểm toán Nhà nước nói riêng có cơ hội được chia sẻ, học hỏi những kiến thức, kinh nghiệm, văn bản pháp lý trong lĩnh vực kiểm toán công từ INTOSAI.

Qua 3 năm đảm đương cương vị Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021, những đóng góp của Kiểm toán Nhà nướcViệt Nam vì sự phát triển chung của cộng đồng ASOSAI được các SAI khu vực và quốc tế ghi nhận, thu hút sự quan tâm của các đối tác phát triển quốc tế, củng cố năng lực, kỹ thuật và chuyên môn nghề nghiệp để giúp ASOSAI trở thành Tổ chức kiểm toán tối cao chuyên nghiệp, hiện đại, tuân theo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, từ đó nâng cao năng lực, uy tín của Kiểm toán Nhà nước nói chung và Việt Nam nói riêng trên các diễn đàn quốc tế.

Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội ASOSAI lần thứ 15

Theo Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và ảnh hưởng nặng nề đến các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, Kiểm toán Nhà nước trên cương vị Chủ tịch ASOSAI đã thống nhất với Tổng Thư ký (Kiểm toán Nhà nước Trung Quốc), Kiểm toán Nhà nướcThái Lan (nước chủ nhà) và các thành viên Ban điều hành về Chương trình và cách thức tổ chức của Đại hội ASOSAI 15 theo hình thức trực tuyến, từ ngày 6-8/9/2021. Các hoạt động chính của Đại hội gồm: Cuộc họp Ban Điều hành ASOSAI lần thứ 56 và 57; Lễ Khai mạc và Phiên toàn thể Đại hội 1và 2; Hội nghị chuyên đề lần thứ 8.

Chủ đề Đại hội ASOSAI 15 và Hội nghị chuyên đề lần thứ 8 là “ASOSAI và năng lực phục hồi giữa thách thức” gồm có 04 tiểu chủ đề: SAI và việc thúc đẩy quản trị tốt trong trạng thái bình thường mới; Nỗ lực của SAI trong việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững; Tối ưu hóa công nghệ hiện đại trong kiểm toán công; Ứng phó của SAI với thiên tai và đại dịch.

Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh sẽ chủ trì điều hành Cuộc họp Ban điều hành 56, Phiên toàn thể thứ nhất Đại hội cùng Tổng Thư ký ASOSAI (Kiểm toán Nhà nước Trung Quốc) tổng kết các hoạt động của ASOSAI trong nhiệm kỳ 2018-2021; đánh giá những kết quả đạt được của việc thực hiện Tuyên bố Hà Nội; thống nhất thông qua những nội dung nghị sự quan trọng của tổ chức trong giai đoạn kế tiếp 2021-2024, gồm Kế hoạch chiến lược ASOSAI giai đoạn 2022-2027 và Tuyên bố Bangkok kết nối và kế thừa những giá trị của Tuyên bố Hà Nội.

Đại hội ASOSAI lần thứ 15 diễn ra trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt, tổ chức bằng hình thức trực tuyến nhằm đảm bảo sự an toàn cho các quốc gia thành viên trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang tiếp tục diễn biến khó lường ở khu vực và trên thế giới.

Tuy nhiên, với nỗ lực của cộng đồng ASOSAI và trách nhiệm của Chủ tịch ASOSAI, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã phối hợp với thành viên Ban Điều hành xây dựng những nội dung quan trọng: Kế hoạch chiến lược ASOSAI giai đoạn mới 2022-2027, thành lập 02 Nhóm công tác mới là Nhóm kiểm toán các mục tiêu phát triển bền vững và Nhóm kiểm toán quản lý khủng hoảng.

Đặc biệt, tại Đại hội ASOSAI 15, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trên cương vị Chủ tịch sẽ trình bày kết quả đạt được của ASOSAI trong việc thực hiện Tuyên bố Hà Nội, khép lại một nhiệm kỳ Chủ tịch với nhiều dấu ấn để chính thức chuyển giao chức Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2021-2024 cho Kiểm toán Nhà nước Thái Lan.

Với tinh thần nghiêm túc, dưới sự điều hành của Kiểm toán Nhà nước, Đại hội ASOSAI 15 được kỳ vọng sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn diện chương trình nghị sự đề ra, mang đến một diễn đàn cởi mở, xây dựng dựa trên sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau của các thành viên để đưa ra những quyết định, kế hoạch hoạt động quan trọng, hướng tới tầm nhìn và sứ mệnh của ASOSAI./.

Đỗ Bình (TTXVN/Vietnam+)