Som bao cao ve phuong an thu hoi von Nha nuoc dau tu vao cao toc hinh anh 1Dự án cao tốc Cao Bồ-Mai Sơn được khánh thành và đưa vào khai thác trong đợt Tết Nguyên đán Nhâm Dần. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản kiến nghị Bộ Tài chính sớm báo cáo Chính phủ xem xét, trình Quốc hội/Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về cơ chế thu hồi vốn đầu tư của Nhà nước đối với các đoạn đường bộ sử dụng toàn bộ vốn đầu tư công trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải thống nhất đề xuất thực hiện thu hoàn vốn theo cơ chế giá.

Về phương thức khai thác, sau khi được Quốc hội/Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về cơ chế thu hoàn vốn, Bộ Giao thông Vận tải lập Đề án khai thác, quản lý các đoạn đường bộ cao tốc do Nhà nước đầu tư trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt làm cơ sở triển khai theo đúng quy định tại Nghị định số 33/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

Về cơ chế thu phí sử dụng đường cao tốc thông qua trạm thu phí trên đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, Bộ Tài chính đã có ý kiến chọn phương án trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết quy định thu phí dịch vụ sử dụng đường cao tốc Nhà nước đầu tư thu qua trạm thu phí theo quy định pháp luật về giá.

[Dự án cao tốc Bắc-Nam sẽ được thu phí và nhượng quyền ra sao?]

Ngoài ra, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cũng nhìn nhận, hiện nay, một số dự án thành phần sử dụng toàn bộ vốn đầu tư công trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam đang khẩn trương thực hiện để đưa vào khai thác (đoạn Cao Bồ-Mai Sơn đã khánh thành và đưa vào khai thác).

Do đó, để triển khai kịp thời việc thu hồi vốn đã đầu tư của Nhà nước, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Bộ Tài chính sớm báo cáo Chính phủ xem xét, trình Quốc hội/Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về cơ chế thu hồi vốn đầu tư của Nhà nước đối với các đoạn đường bộ sử dụng toàn bộ vốn đầu tư công trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông./.

Việt Hùng (Vietnam+)