Theo Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, trong 5 tháng đầu năm 2021, có hơn 1,34 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đầu tư vào thành phố, bao gồm vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, giảm 16,52% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong 5 tháng, có 187 dự án cấp với vốn đăng ký đạt 378,8 triệu USD, giảm 58,4% về số giấy phép và tăng 52,3% về vốn so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký tập trung chủ yếu ở 2 ngành là thương nghiệp và kinh doanh bất động sản, chiếm hơn 95% tổng vốn cấp mới; trong đó thương nghiệp có 86 dự án, vốn đạt 236,3 triệu USD, chiếm 62,4% tổng vốn cấp mới và ngành kinh doanh bất động sản có 5 dự án, với vốn đạt 125,8 triệu USD (chiếm 33,2%).

[Vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt trên 14 tỷ USD trong 5 tháng]

Về điều chỉnh vốn đầu tư có 42 lượt dự án với số vốn tăng thêm hơn 416 triệu USD, giảm 47,5% về số giấy phép và tăng gấp 3 lần về vốn so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 7 dự án thuộc ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với vốn đăng ký là 267,4 triệu USD.

Kế đến là hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ có 11 dự án, vốn tăng là 85,5 triệu USD; thương nghiệp 15 dự án, vốn đăng ký điều chỉnh là 32,9 triệu USD. Các quốc gia có vốn điều chỉnh tăng cao là Nhật Bản 270 triệu USD; Singapore 72,4 triệu USD; Anh 27 triệu USD…

Trong 5 tháng đầu năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chấp thuận cho góp vốn, mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài 726 trường hợp với tổng vốn đạt 542,7 triệu USD, giảm 55,9% về vốn so với cùng kỳ.

Về thu hút vốn đầu tư trong nước, tính đến ngày 15/5, thành phố đã cấp phép 14.543 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 245.597 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số giấy phép tăng 5,8% và vốn tăng 36,6%.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 16,9 tỷ đồng, tăng 29,1% so với bình quân cùng kỳ năm trước./.

H.Tuấn (TTXVN/Vietnam+)