Năm 2019, thu-chi ngân sách của tỉnh Hải Dương đã thể hiện những con số tích cực. Sở Tài chính Hải Dương dự kiến năm 2020, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt trên 18.000 tỷ đồng; trong đó, thu nội địa ước đạt trên 13.600 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt trên 4.400 tỷ đồng.

Tổng thu nội địa tăng so với cùng kỳ năm trước

Tính đến hết tháng 11/2019, tổng thu nội địa của tỉnh Hải Dương ước đạt trên 13.900 tỷ đồng, đạt 115,3% dự toán, tăng 15% so với cùng kỳ.

Hải Dương có 9 khoản thu đã hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán, trong đó có thu tiền sử dụng đất, thu thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất, lệ phí trước bạ, thu từ đất công và hoa lợi, thu từ lợi nhuận, cổ tức được chia…

Hai khoản thu mặc dù có tăng so với cùng kỳ nhưng vẫn đạt thấp so với dự toán là thu từ doanh nghiệp nhà nước đạt 83,6% dự toán, tăng 4,7% so cùng kỳ và thu phí, lệ phí đạt 80,1% dự toán, tăng 4,8% so cùng kỳ.

Ông Nguyễn Năng Hoàn, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Hải Dương cho biết, ước thu ngân sách nhà nước nội địa cả năm 2019 của Hải Dương đạt trên 14.900 tỷ đồng, bằng 123,6% so với dự toán, tăng 9% so với cùng kỳ.

Để đạt được những kết quả đáng khích lệ trên, ngành thuế Hải Dương đã sáp nhập 10 chi cục thuế các huyện thành 5 chi cục.

Từ 12 Chi cục thuế huyện, thị xã, thành phố, Cục thuế Hải Dương hiện chỉ có 7 chi cục thuế gồm 2 thành phố là Hải Dương, Chí Linh và 5 chi cục thuế khu vực là Nam Thanh, Kim Môn, Tứ Lộc, Cẩm Bình và Ninh Thanh; giảm 5 đầu mối cấp chi cục thuế, 46 đầu mối cấp đội thuế, 1 phòng của Cục thuế.

Cục thuế Hải Dương là đơn vị đầu tiên trong toàn quốc hoàn thành hợp nhất 100% các chi cục thuế huyện thành chi cục thuế khu vực.

Ngành thuế Hải Dương cũng tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi, hỗ trợ cho doanh nghiệp và người nộp thuế.

Thực tế cho thấy, thu ngân sách thường xuyên của tỉnh Hải Dương phụ thuộc rất lớn vào các doanh nghiệp trọng điểm trên địa bàn và khi có chính sách hoặc thay đổi của thị trường tới hoạt động của các doanh nghiệp này sẽ làm giảm nguồn ngân sách của tỉnh.

Ông Phạm Quang Hưng, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương đề nghị, ngành thuế cần tăng cường quản lý các khoản nợ thuế và có các giải pháp quyết liệt thu hồi các khoản nợ cho ngân sách tỉnh.

Ngành cần làm tốt công tác dự báo để có thể đảm bảo nguồn thu bền vững; tăng cường tuyên truyền, vận động để người nộp thuế thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước; có giải pháp đảm bảo các nguồn thu thường xuyên bền vững, tránh phụ thuộc quá nhiều vào một vài doanh nghiệp trọng điểm trên địa bàn.

Thu ngan sach nam 2019 cua Hai Duong uoc dat gan 15.000 ty dong hinh anh 1Quang cảnh buổi làm việc tại Cục thuế tỉnh Hải Dương. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Các cơ quan chức năng của Hải Dương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước; tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng, thực hiện kiểm tra trước hoàn thuế đối với các trường hợp có rủi ro cao, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm đối với các hành vi gian lận, lợi dụng chính sách hoàn thuế.

Chi ngân sách

Đối với việc chi ngân sách, Hải Dương chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện phân bổ, giao dự toán chi ngân sách nhà nước đúng hạn, nội dung, lĩnh vực theo quy định, chi ngân sách phải triệt để tiết kiệm, chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách.

Tính đến 20/11, Kho bạc đã kiểm soát, thanh toán chi thường xuyên ngân sách địa phương là trên 6.900 tỷ đồng, đạt 84,35% dự toán do Kho bạc nhận được, bằng 103,4% so cùng kỳ.

Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản, đến 20/11/2019, Kho bạc đã kiểm soát, thanh toán, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách địa phương là 3.677 tỷ đồng, đạt trên 78% so với kế hoạch vốn giao năm 2019.

Năm 2020, các cấp ngân sách của Hải Dương tập trung nguồn lực để 100% các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hết năm 2020 tất cả các huyện, thành phố, thị xã đều về đích chương trình xây dựng nông thôn mới.

Hải Dương cũng tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ ở các đơn vị sự nghiệp công nghiệp, tạo điều kiện để thực hiện phương thức cấp ngân sách theo cơ chế đặt hàng.

Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến trong giao dịch thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước với mục tiêu cải cách hành chính, giám sát việc thực hiện chi ngân sách nhà nước hiệu quả, đúng hạn định.

Ông Nguyễn Phúc Uyên, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Hải Dương đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương cần có giám sát chuyên đề về quy định thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở để kịp thời bổ sung biên chế cho các sở, ngành, địa phương để làm tốt công tác thẩm định, tránh việc thiếu thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định dự toán gây chậm cho việc giải ngân liên quan đến thẩm định, giải phóng mặt bằng dự án; không để nội dung giải phóng mặt bằng trong thỏa thuận của hợp đồng thi công vì theo nguyên tắc thì Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án phải bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu.

Đối với triển khai Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước đến tất cả các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án trên địa bàn, Kho bạc Nhà nước đề nghị cần có quy định về bộ thủ tục hành chính khi giao dịch các khoản thu, chi ngân sách nhà nước qua hệ thống Kho bạc Nhà nước trên nguyên tắc "tăng trách nhiệm của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, đơn giản hóa, giảm thiểu đến mức tối đa về hồ sơ" để giao dịch điện tử thuận tiện tránh việc các đơn vị vấn phải quét hồ sơ để gửi kèm chứng từ qua trang dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước gây khó khăn cho các đơn vị thụ hưởng ngân sách./.

 
PV (Vietnam+)