(Ảnh minh họa: Vietnam+)

Theo số liệu mà Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổng hợp từ 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, tiền thưởng Tết Dương lịch bình quân năm nay thấp hơn năm trước 3%, Tết Nguyên đán thì cao hơn 13%. Đặc biệt, mức thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất chỉ 20.000 đồng/người.

Mức thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất bình quân cả nước là 5,5 triệu đồng/người (tương đương một tháng lương), tăng 13% so với Tết năm 2017.

Người có mức thưởng cao nhất dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất là 855 triệu đồng, tại một doanh nghiệp dân doanh ở Thành phố Hồ Chí Minh (giảm 155 triệu đồng so với Tết năm trước).

Đặc biệt, mức thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất là 20.000 đồng/người, tại một doanh nghiệp dân doanh ở Vĩnh Phúc, giảm 60% so với năm trước (giảm 50.000 đồng).

Theo loại hình doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn có thưởng 5 triệu đồng, tăng 8,7%; công ty có Nhà nước góp vốn chi phối thưởng 6,2 triệu đồng/người, giảm 15,8%; doanh nghiệp dân doanh thưởng bình quân 5 triệu đồng/người, tăng 20,6%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là 5,6 triệu đồng/người, tăng 16%.


Về thưởng Tết Dương lịch, mức thưởng bình quân 1,1 triệu đồng/người, giảm 8,1% so với Tết năm trước, chủ yếu do doanh nghiệp FDI giảm thưởng.

Người có mức thưởng cao nhất dịp Tết Dương lịch là 1,5 tỷ đồng, tại doanh nghiệp FDI ở Thành phố Hồ Chí Minh, tăng 500 triệu đồng so với Tết 2017.

Mức thưởng thấp nhất là 30.000 đồng/người, tại doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp FDI ở Ninh Bình, Thanh Hóa, Bình Dương.

Về mức thưởng bình quân theo loại hình doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn, công ty nhà nước có vốn góp chi phối thưởng bình quân 1,5 triệu đồng/người, tăng lần lượt 0,4 và 7,7%; doanh nghiệp dân doanh thưởng 900.000 đồng/người, tăng 16,9%; doanh nghiệp FDI thưởng bình quân 1,1 triệu đồng/người, giảm 9,2%.

Theo báo cáo của Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, hiện vẫn còn một số doanh nghiệp chưa có kê hoạch thưởng cuối năm, thưởng Tết. Tuy nhiên, theo quy định tại Bộ luật lao động thì tiên thưởng cuối năm cho người lao động do doanh nghiệp quyết định căn cứ vào kêt quả sản xuất kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động và quy chế thưởng của doanh nghiệp; nên tiền thường không phải là khoản tiên mà doanh nghiệp bắt buộc phải trả cho người lao động.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã đề nghị các địa phương đang tiếp tục tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp phối hợp với tổ chức công đoàn tìm giải pháp tiết kiệm các chi phí để chia sẻ, hỗ trợ với người lao động trong dịp Tết năm 2018./.