Tong thu ngan sach nha nuoc tu thue vuot hon 100% du toan hinh anh 1Cán bộ ngành thuế Ninh Bình tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Sáng 31/12, ông Đặng Ngọc Mịn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, cho biết tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt 1.261.662 tỷ đồng, bằng 100,6% dự toán.

Trong số đó, thu nội địa ước đạt 1.227.245 tỷ đồng, bằng 100,7% dự toán, số thu nội địa từ thuế, phí đạt 929.591 tỷ đồng bằng 91,3% dự toán.

Theo Tổng cục Thuế, ước thu ngân sách đến hết ngày 31/12, ngành thuế sẽ hoàn thành 101% dự toán. Toàn ngành có 56/63 địa phương hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán với số vượt của các địa phương khoảng 70.000 tỷ đồng.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, để có thể hoàn thành vượt mức kế hoạch trong bối cảnh đại dịch COVID-19, ngành thuế đã chủ động đánh giá tác động của thiên tai, dịch bệnh đến số thu ngân sách nhà nước theo kịch bản; tham mưu cho Chính phủ, Bộ Tài chính về các phương pháp để chủ động thay đổi nhà nước năm 2020.

Tổng cục thuế chỉ đạo các cơ quan thuế cấp thực hiện đồng bộ các phương pháp quản lý ngân sách, kiểm tra chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thu gắn với lực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo lợi nhuận cho người nộp thuế; trong đó tập kiểm soát kiểm soát, quy chế, đơn giản hóa thủ tục, tiếp tục tăng cường tác động tuyên truyền, đối thoại, giải đáp thắc mắc cho người nộp thuế; tăng cường quản lý, hạn chế nợ thuế. Điều này góp phần tạo ra môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng và khai thác tăng thêm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

[Nhiều vướng mắc khi tính thuế 5% trên cổ tức trả bằng cổ phiếu]

Sang năm 2021, lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn lậu thuế, nhất là kiểm tra thuế tại trụ sơ cơ quan thuế và đẩy mạnh quản lý nợ đọng thuế; hoàn thành chỉ tiêu thu nợ và chỉ tiêu thanh tra, kiểm tra, phẩn đấu giảm số tiền nợ thuế xuống dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021.

Ngành thuế tiếp tục tổ chức bộ máy cơ quan thuế theo hướng tăng cường năng lực cho các vụ, Cục Thuế thuộc Tổng cục Thuế. Đặc biệt, ngành thuế sẽ tăng cường kỷ luật, kỷ cương nội ngành, chấn chinh, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ, thực hiện tốt phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí./.

Thùy Dương (TTXVN/Vietnam+)