Trung Quoc ra Sach Trang de cao thanh tich xoa doi giam ngheo hinh anh 1Sách Trắng về xóa đói giảm nghèo của Trung Quốc. (Nguồn: thestar.com.my)

Ngày 6/4, Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc đã công bố Sách Trắng có tiêu đề "Xóa đói giảm nghèo: Kinh nghiệm và đóng góp của Trung Quốc."

Theo văn bản này, Trung Quốc đã đạt được bước tiến nhanh trong công cuộc xóa đói giảm nghèo trên quy mô lớn và trong chuyển đổi nền kinh tế với mục tiêu xóa đói nghèo cùng cực.

Trung Quốc đã hoàn thành mọi mục tiêu xóa đói giảm nghèo và các nhiệm vụ đề ra cũng như đạt được cải thiện đáng kể về thu nhập và phúc lợi cho người nghèo.

[Trung Quốc với quyết tâm xây dựng đất nước hiện đại hóa XHCN toàn diện]

Sách Trắng nhấn mạnh việc Trung Quốc xóa bỏ hoàn toàn tình trạng đói nghèo cùng cực là một cột mốc quan trọng trong lịch sử và góp phần quan trọng vào sự nghiệp xóa đói giảm nghèo trên thế giới.

Bên cạnh đó, Sách Trắng cũng nêu rõ trong nỗ lực xóa đói giảm nghèo, Trung Quốc ưu tiên các quyền sống và phát triển cơ bản của những nhóm chịu thiệt thòi như phụ nữ, trẻ em, người già và người tàn tật; tăng cường cấp kinh phí và đảm bảo nguồn tài chính cho cuộc chiến chống đói nghèo.../.

Minh Châu (TTXVN/ Vietnam+)