Xem xet dieu chinh phi ha tang cang bien trong thang 7/2022 hinh anh 1Bốc dỡ hàng hóa tại Tân cảng Cát Lái. (Ảnh: Quang Châu/TTXVN)

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Thông báo số 169/TB-VPCP ngày 8/6/2022 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông báo nêu rõ Luật Phí và Lệ phí đã được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2015 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Theo ý kiến của các Bộ, cơ quan, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết quy định mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (phí hạ tầng cảng biển) để cụ thể hóa pháp luật về phí, lệ phí và hoàn thiện hệ thống khung pháp lý là đúng thẩm quyền.

Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết sau gần 5 năm có Luật Phí và Lệ phí là tương đối chậm. Mặc dù, Thành phố Hồ Chí Minh đã 2 lần lùi thời điểm triển khai thu phí hạ tầng cảng biển và bắt đầu thu phí từ ngày 1/4/2022.

Tuy nhiên, giai đoạn hiện nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 và tác động bởi nhiều yếu tố khác trong nước và thế giới.

Vì vậy, nhiều doanh nghiệp, hiệp hội có kiến nghị về việc thu phí hạ tầng cảng biển của Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo ý kiến của các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Tư pháp và các cơ quan, một số nội dung về mức thu, đối tượng thu phí hạ tầng cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh cần lưu ý như: Việc quy định mức thu phí khác nhau đối với hàng hóa mở tờ khai tại Thành phố Hồ Chí Minh và hàng hóa mở tờ khai tại địa phương khác cần bảo đảm nguyên tắc công bằng, minh bạch, bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân theo quy định Luật Phí và Lệ phí; rà soát mức thu của hàng tạm nhập tái xuất, hàng quá cảnh, hàng chuyển khẩu; rà soát sự phù hợp với các cam kết quốc tế, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (trong đó có Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia về vận tải đường thủy); đồng thời, xem xét điều chỉnh mức thu phí hợp lý đối với hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu được vận chuyển bằng đường thủy nội địa theo Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa.

[TP Hồ Chí Minh giải trình các vấn đề về thu phí hạ tầng cảng biển]

Phó Thủ tướng đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các Bộ, các cơ quan, sớm trình Hội đồng Nhân dân Thành phố xem xét điều chỉnh trong tháng 7/2022; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giải thích đến doanh nghiệp, hiệp hội, các cơ quan hữu quan để tạo sự đồng thuận khi thực hiện thu phí hạ tầng cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan theo dõi tình hình tổ chức điều chỉnh thu phí hạ tầng cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

(TTXVN/Vietnam+)