Nhiều tổ chức, đoàn thể ở khu dân cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động kết nối với đơn vị kinh doanh và sở, ngành triển khai "đi chợ hộ" người dân trong cộng đồng./.

(Vietnam+)