Chung khoan Ban Viet tra co tuc tien mat va phat hanh co phieu toi 45% hinh anh 1(Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (HoSE: VCI) ra thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, phát hành cổ phiếu để tăng vốn chủ sở hữu và chi trả cổ tức bằng tiền mặt, ngày đăng ký cuối cùng là 11/7.

[Tổng thống Trump kêu gọi các nước dỡ bỏ rào cản thương mại với Mỹ]

Cụ thể, VCI dự kiến sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông với tỷ lệ 10%, vào ngày 27/7. Theo đó, cổ đông sở hữu chứng khoán đã lưu ký sẽ nhận cổ tức thông qua tài khoản lưu ký. Trường hợp chứng khoán chưa lưu ký, người chủ sở hữu sẽ làm thủ thục nhận cổ tức tại Công ty, từ ngày 2/8.

Với phương án tăng vốn điều lệ lên 1.620 tỷ đồng, VCI dự kiến sẽ phát hành 42 triệu cổ phiếu, nguồn vốn sẽ lấy từ khoản lợi nhuận chưa phân phối, Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và các nguồn khác theo Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2017 hoặc thời điểm Báo cáo tài chính gần nhất tại thời gian phát hành, tỷ lệ phát hành 35% (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 3,5 cổ phiếu mới).

Ngoài ra, Chứng khoán Bản Việt cũng lấy ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh thời gian phát hành và niêm yết chứng quyền có đảm bảo, thời hạn trước ngày 7/8./.

Chung khoan Ban Viet tra co tuc tien mat va phat hanh co phieu toi 45% hinh anh 2(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn.)
Linh Chi (Vietnam+)