Đồng Nai: Cách chức Phó Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch Nguyễn Thị Giang Hương

Bà Nguyễn Thị Giang Hương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhơn Trạch đã không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng.

Tỉnh ủy Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 1684-QĐ/TU thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Giang Hương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhơn Trạch.

Quyết định của Tỉnh ủy Đồng Nai nêu rõ: Theo Kết luận số 53-TB/UBKTTU ngày 6/5/2024 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kết luận xác minh tài sản, thu nhập đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhơn Trạch.

Xét tự kiểm điểm của bà Nguyễn Thị Giang Hương và kết quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tại Tờ trình số 345-TTr/TU ngày 29/5/2024; căn cứ kết quả cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 6/6/2024 về việc xem xét, thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy Bà Nguyễn Thị Giang Hương đã không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập qua các lần kê khai tài sản, thu nhập; quanh co, đối phó, che giấu nguồn gốc số tiền chưa kê khai; không cung cấp cho Tổ xác minh tài sản, thu nhập các hồ sơ liên quan đến việc sở hữu các tài sản đã kê khai trong bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; làm những việc pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, vai trò tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

Vi phạm của bà Nguyễn Thị Giang Hương là nghiêm trọng, tạo dư luận xấu trong xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân; làm giảm sút uy tín của bản thân, uy tín Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Nhơn Trạch. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai quyết định thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Giang Hương bằng hình thức cách chức Phó Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Giang Hương bị mất số tiền rất lớn trong tài khoản. Theo xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, nhóm lừa đảo sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tiền của bà.

Trong khoảng thời gian từ 3-11/3, nhóm lừa đảo đã lấy tiền từ tài khoản của bà Nguyễn Thị Giang Hương hơn 100 tỷ đồng.

Vụ việc đang được Bộ Công an phối hợp với Công an Đồng Nai điều tra, làm rõ./.

Tin cùng chuyên mục