Giam sat viec trien khai cac san pham bao hiem lien quan den COVID-19 hinh anh 1Nhiều gói sản phẩm bảo hiểm dịch COVID-19 đang được một số doanh nghiệp triển khai.

Liên quan đến tính pháp lý các gói sản phẩm bảo hiểm dịch COVID-19 đang được một số doanh nghiệp triển khai, đại diện Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết đây là sản phẩm bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe nên phải được Bộ Tài chính phê chuẩn trước khi triển khai.

Theo Cục Quản lý giám sát bảo hiểm, các quy định pháp lý liên quan đến sản phẩm bảo hiểm sức khỏe được quy định cụ thể.

Những công ty bảo hiểm có hành vi vi phạm quy định về sản phẩm bảo hiểm, hoa hồng bảo hiểm quy định như “Triển khai các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe trước khi được Bộ Tài chính phê chuẩn” sẽ bị phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 70 triệu đồng theo quy định.

Trường hợp phát hiện doanh nghiệp bảo hiểm triển khai các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe khi chưa được Bộ Tài chính phê chuẩn, Bộ Tài chính sẽ xem xét, xử lý vi phạm hành chính doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định trên.

Ngoài ra, việc giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa doanh nghiệp bảo hiểm và khách hàng liên quan đến hợp đồng bảo hiểm của các sản phẩm bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm triển khai được thực hiện theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Bộ Luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Ngay khi có thông tin doanh nghiệp bảo hiểm triển khai gói bảo hiểm liên quan đến COVID-19, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm cho biết đã có công văn yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm báo cáo việc triển khai các sản phẩm bảo hiểm này.

[Ra mắt kênh YouTube đào tạo trực tuyến hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ]

Theo báo cáo của các doanh nghiệp bảo hiểm, Công ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đông (VASS) đã triển khai sản phẩm bảo hiểm Corona Care và đã cấp giấy chứng nhận bảo hiểm khi chưa được Bộ Tài chính phê chuẩn.

Các doanh nghiệp bảo hiểm còn lại triển khai dựa trên quy tắc bảo hiểm sức khỏe đang triển khai từ trước thời điểm 1/10/2012 (thời điểm không phải đề nghị Bộ Tài chính phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm).

Các sản phẩm bảo hiểm này bảo hiểm cho người được bảo hiểm trong trường hợp ốm đau, bệnh tật sẽ được trả trợ cấp nằm viện, tử vong, không có điều khoản bảo hiểm cụ thể về bảo hiểm cho dịch bệnh. Tuy nhiên, trong điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm không có nội dung loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trong trường hợp dịch bệnh. Vì vậy, doanh nghiệp đã lấy tên Corona là tên thương mại của gói bảo hiểm.

Cục Quản lý giám sát bảo hiểm cho biết sau khi hết thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm sẽ làm việc trực tiếp với doanh nghiệp bảo hiểm, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát và thu thập các bằng chứng vi phạm của doanh nghiệp (nếu có) để xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.

Đối với gói sản phẩm bảo hiểm Gói hỗ trợ viện phí và đền bù người bị nhiễm COVID-19 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Manulife Việt Nam, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm cho biết đây là sản phẩm bảo hiểm tử kỳ cá nhân linh hoạt và nhóm các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ bao gồm sản phẩm bảo hiểm bổ trợ tử vong và thương tật do tai nạn; sản phẩm bảo hiểm bổ trợ hỗ trợ viện phí được phê chuẩn theo công văn số 12030/BTC-QLBH ngày 28/6/2016.

Theo quy tắc điều khoản của các sản phẩm có quyền lợi trợ cấp y tế do Bộ Tài chính phê chuẩn, công ty không loại trừ chi trả quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp liên quan đến dịch bệnh hoặc đại dịch. Như vậy, trong trường hợp phải nằm viện hoặc tử vong do dịch bệnh, khách hàng sẽ vẫn được chi trả các quyền lợi bảo hiểm theo thỏa thuận đã giao kết tại hợp đồng bảo hiểm.

Cục Quản lý giám sát bảo hiểm sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát việc triển khai các sản phẩm bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật và xử lý các trường hợp vi phạm./.

Thùy Dương (TTXVN/Vietnam+)