Ha Noi mo rong cung cap dich vu cong truc tuyen tren nhieu linh vuc hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Hà Nội là một trong những địa phương dẫn đầu về ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó tỷ lệ giao dịch trực tuyến qua mạng đạt cao nhất cả nước.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục triển khai nhiều phần mềm giải quyết các dịch vụ công, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên tất cả các lĩnh vực.

Năm 2018, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành 65% số thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tỷ lệ giao dịch trực tuyến qua mạng đạt hơn 90%.

Thành phố tiếp tục triển khai hệ thống một cửa dùng chung 3 cấp, kết nối hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; đồng thời duy trì và mở rộng các trang, cổng thông tin điện tử các cấp trên nền tảng công nghệ dùng chung, hình thành Cổng dịch vụ công thành phố, kết nối đến Cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định để thống nhất cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4.

[Hà Nội sắp triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp Giấy phép lái xe]

Đặc biệt, thành phố sẽ nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên tất cả các lĩnh vực, qua đó hình thành chính quyền điện tử.

Hiện nay, nhiều sở, ngành, quận, huyện, thị xã trên địa bàn ứng dụng tốt dịch vụ công trực tuyến. Từ năm 2018, Sở Giao thông vận tải Hà Nội triển khai thêm dịch vụ công mức độ 4 đối với thủ tục cấp Giấy phép lái xe quốc tế, tiếp tục triển khai nhiều dịch vụ công khác ở mức độ 3, dần dần sẽ áp dụng mức độ 4, giúp người dân không phải đi lại nhiều lần.

Năm 2017, Sở Y tế Hà Nội đã vận hành 70 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Năm 2018, Sở đăng ký thêm 39 dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, dự kiến đến hết năm sẽ đạt 109 dịch vụ công trong tổng số 175 thủ tục hành chính, chiếm 62,3%.

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng đang tích cực phối hợp với các sở, ngành triển khai các thành phần quan trọng xây dựng thành phố thông minh như: Trung tâm điều hành thông minh thành phố Hà Nội, hệ thống giao thông thông minh, hệ thống du lịch thông minh.

Hiện Hà Nội có hơn 600 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Riêng năm 2017, các sở, ngành, quận, huyện, thị xã đã triển khai, đưa vào vận hành chính thức 81 dịch vụ công trực tuyến tới 10 sở, 30 quận, huyện, thị xã và 584 xã, phường, thị trấn, nâng tổng số dịch vụ công trực tuyến của thành phố hiện có lên 453 dịch vụ mức độ 3, 4.

Cùng với đó, Hà Nội tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến của thành phố. Ðến nay, tỷ lệ người dân tự hoàn chỉnh thủ tục dịch vụ công trực tuyến tại cấp xã, phường, thị trấn đạt 70%./.
Đinh Thị Thuận (TTXVN/Vietnam+)